Standard instalacji RTV w budynkach wielorodzinnych

6 czerwca 2014 Dzień dobry. Chciałbym prosić o pomoc w następującej sprawie. W kwietniu 2011 r. podpisałem z inwestorem umowę przedwstępną na zakup lokalu w budowanym budynku wielorodzinnym (pozwolenie na budowę 03.2011 r.) Inwestor w umowie przedwstępnej zobowiązał się do “wyposażenia lokali w podtynkową instalację telewizyjną i telefoniczną” (umowa nic nie mówi o gniazdach abonenckich). W odebranym lokalu mam gniazdo telefoniczne, natomiast w pokojach z nieosłoniętych puszek w ścianie wychodzą “gołe” przewody koncentryczne instalacji TV. W związku z tym moje pytanie, czy mam rację domagając się od inwestora montażu brakujących gniazd RTV? Gdzie szukać przepisów, które to precyzują?
Wg mnie “Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie” w § 192 definiują instalację telekomunikacyjną, a gniazdo abonenckie jest jej elementem końcowym. Z tym samym pytaniem zwróciłem się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ale szczerze przyznał, że pierwszy raz zetknął się z takim problemem i nie umie mi odpowiedzieć na to pytanie.
O ile to możliwe to proszę o pomoc w wyjaśnieniu tej kwestii.
Pozdrawiam
Tomasz


 

 6 czerwca 2014 Osobiście uważam, że zdecydowanie gniazda
powinny być zainstalowane i pomierzone. jednak rzeczywistość odbiega od tego
typu standardów bo deweloperzy idą na łatwiznę i tną koszty. Mogą zapewne
znaleźć jakiś zapis w umowie zakupu lokalu mówiący o tzw. stanie
deweloperskim lokalu.
Marek (STP XXI)


 

 6 czerwca 2014 Moim zdaniem, jako projektanta i inspektora nadzoru, gniazdo też jest elementem instalacji. Z bardzo prostej przyczyny. Aby wykonać stosowane pomiary takie gniazdo musi być zainstalowane, a lokator, który ma zamieszkać w mieszkaniu musi mieć wykonana instalację “gotową” do użytkowania. Niestety nie znam poparcia na te słowa od strony wymagań przepisów, więc wyegzekwowanie tego może być możliwe jedynie przez odniesienie się do standardu przekazywanego lokalu. Jeśli tam nie jest to dokładnie określone, to wszystko pozostaje w sferze dowolnej interpretacji. Oczywiście dla developera interpretacji obniżającej koszty.
W wymienionej poniżej ustawie jest mowa o gnieździe, jako elemencie końcowym instalacji, ale niestety nie jest powiedziane, że to developer ma przygotować w ten sposób instalację.
Przy tej okazji można poruszyć jeszcze inną kwestię. Zdarza się, że developer celowo nie instaluje gniazd z uwagi na fakt istnienia w budynku instalacji przygotowanej pod konkretnego operatora, wówczas to on instaluje gniazdo w danym lokalu. Ze swojego doświadczenia wiem, że nawet rezygnują z gniazda instalując tzw. beczkę na kablu z przedłużeniem kabla do odbiornika. Tak dokładnie zrobiło UPC w moim mieszkaniu.Pozdrawiam,
Piotr (STPXXI)


 

 6 czerwca 2014 Witam.
Ma tu zastosowanie wyłącznie Kodeks cywilny – umowy cywilnoprawne.
Strony zawierają umowę o dowolnej treści. Umowa jest nieważna tylko wtedy, gdy jest sprzeczna z prawem.
Zatem istotny jest zapis literalny, a nie sens logiczny umowy. Dlatego konieczny jest bardzo dokładny opis przedmiotu zamówienia, z detalami, aby nie było problemu przy odbiorze. Zgodnie z KC deweloper postąpił słusznie. Mógł zamontować gniazdka, ale wcale nie musiał. Wydaje się to nielogiczne, ale tak działa nasze prawo. Zażądał bym od dewelopera kompletnych pomiarów uruchomieniowych instalacji, ponieważ te są określone normami.Pozdrawiam.
Waldemar (STPXXI)


 

 7 czerwca 2014 Przede wszystkim podziękowania dla Tomasza, że zadał ciekawe pytanie i że użytkownicy instalacji telekomunikacyjnych (w tym przypadku w osobie Tomasza) zaczynają się wreszcie tymi tematami interesować na poważnie i wymagać pewnych standardów. Jak wiemy, przez lata budynkowe instalacje telekomunikacyjne były notorycznie pomijane i nie traktowano ich jako integralne instalacje budynkowe. Instalacje te mógł praktycznie wykonywać kto tylko chciał i jak chciał. Do takiego stanu rzeczy wszyscy się przyzwyczaili. Architekci, deweloperzy, zarządcy, dostawcy usług i sami użytkownicy końcowi. Jak więc zmieniać te wieloletnie przyzwyczajenia? Nowe warunki techniczne (Dz.U. 2012 poz.1289), narzucające pewien minimalny standard, obowiązują dopiero od 23 lutego 2013. Deweloperzy szukają wszelkich sposobów, aby wymagany w przepisach standard tych instalacji ominąć i znaleźć oszczędności podczas budowy. Ale pamiętajmy – co jest taniej podczas budowy – to będzie kilka razy drożej ale później. Te zwiększone koszty poniosą mieszkańcy. Ułożenie podczas budowy kabli to nie to samo, co późniejsze rozkopywanie chodników, ulic czy zieleni. To nie wykuwanie otworów w gotowych ścianach i ich ponowne remontowanie, zabezpieczanie itd. Obecnie budynek bez odpowiedniej instalacji telekomunikacyjnej nie dostanie pozwolenia na budowę, ani nie powinien zostać odebrany. Zwróćmy uwagę na zapis w przywołanej do nowelizacji rozporządzenia normie PN-EN 50174-2 “Technika informatyczna / Instalacja okablowania / Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków”, w której czytamy (choć samo tłumaczenie z angielskiego jest raczej słabe i niedostosowane do naszych tradycji technicznych):
„Wewnątrz zabudowań infrastruktura okablowania informatycznego jest równie ważna jak inne fundamentalne instalacje w budynkach takie jak ogrzewanie, oświetlenie i zasilanie energią elektryczną. Podobnie jak w przypadku innych instalacji przerwy w działaniu okablowania informatycznego mogą powodować poważne problemy. Skuteczności działań organizacyjnych może zagrażać niewystarczająca jakość obsługi wskutek braku planowania, stosowanie nieodpowiednich elementów, nieprawidłowe wykonawstwo instalacji, słaba administracja lub nieodpowiednie wsparcie”.
Powróćmy jednak do postawionego przez Tomasza pytania. Jak wiemy stosowanie norm, oprócz tych przywołanych w przepisach prawnych, jest dowolna. W projekcie powinien się znaleźć zapis mówiący o tym, wg jakiej normy ma być wykonana instalacja. Jeśli tego nie ma – osobiście proponowałbym wezwać projektanta do uzupełnienia tego zapisu. Wówczas będzie wszystko jasne. A może jest w projekcie przywołana jakaś norma? Warto sprawdzić.A swoją drogą ciekawe, co zrobić jeśli projektant nie przywołuje żadnej normy, ani też nie opisuje standardu wykonania? Pozostaje wtedy, tak jak pisze Waldek, Kodeks Cywilny, no ale tam jest raczej mało o standardach wykonania instalacji telekomunikacyjnej…. Oceniając dokumentację projektową lub podpisując jakąkolwiek umowę trzeba być czujnym i wychwytywać takie “niedoróbki”.Koledzy, a czy znacie konkretny przepis, mówiący o konieczności wykonania pomiarów instalacji telekomunikacyjnej? Klient zdecydowanie powinien żądać wiarygodnego protokołu pomiarowego – wówczas instalacja taka musi być zakończona na “gotowo”.Pozdrawiam. Panie Tomaszu, proszę się nie poddawać i domagać się swego.
Jacek (STPXXI)


 

9 czerwca 2014 A jaka była odpowiedź inwestora na zgłoszenie o brakujących gniazdkach?
Być może do pomiarów okablowania (jeżeli w ogóle takowe były robione) założyli gniazdo tymczasowe, a po wykonaniu zdjęli, aby lokator sam sobie dostarczył, takie chociażby odpowiadające stylem, czy kolorem. Wydaje mi się, że jeżeli nie jest to instalacja zasilania 230VAC lub inna ze źródłem napięcia, to kwestie te należą do uzgodnienia pomiędzy developerem a lokatorem. Na liście odbiorczej powinny być jednak szczegółowe zapisy o typie zainstalowanych gniazd zarówno sieciowych jak i RTV, czy Tel/Eth., czyli de facto co jest przekazywane razem z mieszkaniem, to wszystko musi być także w projekcie, do którego lokator powinien mieć dostęp.Pozdrawiam,
Adam B


 

9 czerwca 2014 Witam,
Z tego co się orientuje, to wykonawca i ew. inspektor nadzoru, podpisuje oświadczenie wg którego wykonana instalacja jest kompletna, wykonana zgodnie z projektem, aktualnymi przepisami, oraz , co najważniejsze, nadaje się do eksploatacji. W moim mniemaniu instalacja bez gniazda nie nadaje się do eksploatacji…
Jeśli w projekcie są gniazda, to gniazda powinny być zainstalowane, aby takie oświadczenie można było podpisać.
Abstrahując od powyższego – co finalnie „dostaje” lokator zależy od tego co jest podane w standardzie przekazanego lokalu.Pozdrawiam, Piotr


 

9 czerwca 2014 Witam,
Z tego co ja wiem to od lutego 2013 weszła nowelizacja: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Gdzie jest zapis:§ 56. Budynek wielorodzinny, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej powinien być przystosowany do wyposażenia w instalacje telekomunikacyjne, w tym radiowo-telewizyjne, odpowiadające przepisom odrębnym i Polskim Normom dotyczącym wykonania tych instalacji, a stosownie do przeznaczenia budynku — również w instalację sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej.I dalej:
§ 192. 1. W budynku wymagającym, zgodnie z § 56, przystosowania do wyposażenia w instalacje telekomunikacyjne, w tym radiowo-telewizyjne, główne ciągi tych instalacji powinny być prowadzone poza lokalami mieszkalnymi oraz pomieszczeniami użytkowymi, których sposób użytkowania może spowodować przerwy lub zakłócenia przekazywanego sygnału.2. Miejsce lub pomieszczenie przeznaczone na urządzenia techniczne, związane z instalacja telekomunikacyjna, w tym radiowo-telewizyjna, powinno być łatwo dostępne dla obsługi technicznej i zabezpieczone przed ingerencja osób nieuprawnionych.Do tego jest jeszcze: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanieW którym jest mowa:„Rozdział 8a
Instalacja telekomunikacyjna

§ 192a. Mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i odrębne mieszkania w budynku zamieszkania zbiorowego należy wyposażyć w instalację wejściowej sygnalizacji dzwonkowej oraz w odpowiednią sygnalizację alarmowo-przyzywową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

§ 192b. Instalacją telekomunikacyjną, o której mowa w § 56, zwaną dalej „instalacją telekomunikacyjną”, jest zainstalowany i połączony pod względem technicznym i funkcjonalnym układ jej elementów wykonany zgodnie z Polską Normą dotyczącą planowania i wykonywania instalacji wewnątrz budynków.

§ 192c. Instalację telekomunikacyjną budynku zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej, z zastrzeżeniem § 192d, stanowi w szczególności:

1) kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako ciąg elementów osłonowych umożliwiających wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym między innymi przepustów kablowych, rur instalacyjnych, szybów instalacyjnych, koryt, duktów i kanałów instalacyjnych;

2) elementy infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym kable i przewody wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, począwszy od przełącznicy zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną lub od urządzenia systemu radiowego do wyjścia gniazda abonenckiego.

§ 192e. Instalację telekomunikacyjną budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowią w szczególności:

1) kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako ciąg elementów osłonowych umożliwiających wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym między innymi przepustów kablowych, rur instalacyjnych, szybów instalacyjnych, koryt, duktów i kanałów instalacyjnych;

2) telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe, zlokalizowane w pobliżu drzwi wejściowych do mieszkania, służące w szczególności umieszczeniu doprowadzonych do nich zakończeń kabli, umieszczeniu urządzeń aktywnych lub pasywnych oraz, w razie potrzeby, z doprowadzeniem zasilania elektrycznego, a także umożliwiające dystrybucję sygnału w mieszkaniu;

3) światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna budynku, w tym kable światłowodowe, wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, począwszy od przełącznicy światłowodowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do zakończeń kabli w każdej telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej;

4) antenowa instalacja zbiorowa służąca do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny;

5) antenowa instalacja zbiorowa służąca do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy satelitarny;

6) okablowanie wykonane z parowych kabli symetrycznych wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi;

7) okablowanie wykonane z kabli współosiowych wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi od przełącznicy kablowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do zakończeń kabli w telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej;

8) maszt usytuowany na dachu budynku, wraz z odpowiednim przepustem kablowym do budynku, lub w uzasadnionych przypadkach usytuowany poza budynkiem, przystosowany do umieszczenia anten przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi telekomunikacyjne drogą radiową oraz umieszczenia odpowiednich elementów instalacji, o których mowa w pkt 4 i 5

Według mnie i zgodnie z tym co dostarczają obecnie developerzy gniazda końcowe w ilości tylko 1 szt. dla RTV i telefonu/Internetu są w zakresie ale resztę trzeba sobie rozprowadzić samemu.

Pozdrawiam
Adam J


 

12 czerwca 2014 Bardzo dziękuję za wszystkie opinie i sugestie. W odpowiedzi na kwestie poruszone przez Panów Piotra i Adama uzupełniam, że inwestor w czasie trwania inwestycji porozumiał się z firmą Vectra i i ona zrobiła całą instalację TV w budynku w swoim standardzie. Teraz inwestor odsyła mnie po gniazda do Vectry, a od nich słyszę że zainstalują 1 gniazdo, ale tylko gdy podpiszę umowę na korzystanie z ich usług. Tu pojawia się kolejny kłopot, ponieważ firma Vectra uważa, że cała instalacja w budynku jest ich własnością (po gniazdo w lokalu). Z kolei my jako mieszkańcy w akcie notarialnym mamy zapisane, że wszelkie instalacje i pomieszczenia techniczne stanowią nieruchomość wspólną.
I tu chciałbym zadać kolejne pytanie – czy instalacja wykonana w standardzie Vectry spełnia wymogi zapisu tzw. “ustawy szerokopasmowej” (art 30. ust 6.) ?”
6. W celu zapewnienia świadczenia użytkownikom usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usług rozprowadzania cyfrowych programów radiowych i telewizyjnych w wysokiej rozdzielczości przez różnych dostawców usług, budynek powinien być wyposażony, zgodnie z przepisami w sprawie warunków techniczno-budowlanych wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.4), w instalację telekomunikacyjną umożliwiającą przyłączenie do publicznych sieci telekomunikacyjnych wykorzystywanych do świadczenia tych usług, przy zachowaniu zasady neutralności technologicznej.”Nie wiem czy dobrze interpretuję ale wg mnie zapis ten zobowiązuje inwestora do tego, aby wykonać instalację w taki sposób, żeby możliwe było podłączenie innych operatorów do istniejącej instalacji w budynku, bez konieczności ciągnięcia dodatkowych instalacji (wyposażenie w PUNKTY STYKU, o którym mowa na stronie).
Co prawda nasz budynek nie podlega pod “nowe” warunki techniczne z 6 listopada 2012 r (wniosek i pozwolenie na budowę 03.2011 r.) ale obowiązywały już zapisy tzw. ustawy szerokopasmowej (17.07.2010 r.)Pozdrawiam
Tomasz B.


19 czerwca 2014 W zasadzie wszystko już zostało powiedziane. Omawiane gniazdo TV zapewne może posłużyć wyłącznie do doprowadzenia sygnału TV kablowej firmy Vectra – nie zaś dla TV naziemnej, czy satelitarnej, tym bardziej oczywiście nie dla innego dostawcy TVK. To jest klasyczny przykład “współpracy” deweloperów i dostawców kablówek. Jedni oszczędzają kasę (a czasami nawet coś jeszcze zarobią), operator TVK ma wyłączność na swoje usługi, a klient końcowy? Jak zapłaci – to będzie miał to co dla niego przygotowano. A jak dopłaci (czasem nawet słono) – to będzie miał to co powinien mieć: nieograniczony dostęp do wszelkich usług. Niestety takie praktyki są jeszcze możliwe nawet teraz, kiedy już teoretycznie funkcjonuje nowelizacja rozporządzenia. Uważajcie więc, bądźcie czujni i wymagajcie tego, co Wam się po prostu należy.


Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/standard-instalacji-rtv-w-budynku-wielorodzinnym/