nasza misja

 

Wyzwania XXI wieku stawiają wielkie zadania w zakresie odpowiedniego przygotowania i utrzymania zintegrowanej infrastruktury teletechnicznej (telekomunikacyjnej), niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz stale rosnących potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa mienia, osób i informacji.

Łączymy i wspieramy wysiłki wszystkich specjalności teletechnicznych, takich jak: telefonia, teleinformatyka, telewizja (DVB-T, SAT, TVK), systemy sygnalizacji, automatyki, zabezpieczeń etc. w dążeniu do realizacji wspólnych celów w ramach jednolitego Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI wieku.

tak nie musi być

kategorie

sondaż