«

»

lis 10 2021

Walne Zgromadzenie Członków STP XXI 15.11.2021 godz. 18.00 Al. KEN 60

PORZĄDEK OBRAD:

 1. otwarcie obrad
 2. wybór prezydium Zgromadzenia
 3. zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia
 4. podjęcie uchwał o zmianach w Zarządzie oraz zmianie siedziby STP XXI
 • omówienie zmiany siedziby Stowarzyszenia z ul. Antenowej 8 w Warszawie na ul. Konika Polnego 3; 05-500 Łoziska,
 • przeprowadzenie głosowania uchwał dotyczących zmiany siedziby Stowarzyszenia, zmiany Zarządu oraz zmiany składu Komisji Rewizyjnej,
 1. omówienie bieżących spraw z prowadzonych projektów oraz podjętych działań:
 2. dalszy udział Stowarzyszenia w projektach ekspercko-doradczych w ramach Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych pod patronatem Ministerstwa Rozwoju oraz pracach nad kompleksową zmianą rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) pod patronatem Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki,
 3. dalszy udział Stowarzyszenia we współpracy z agencją Soma i rozwoju wystawy TELETECHNIKA w ramach corocznych targów ELEKTROTECHNIKA w Centrum Wystawienniczym EXPOXXI (w przyszłym roku będzie to już XI Wystawa TELETECHNIKI w dniach 26-28 stycznia 2022),
 4. omówienie szkolenia dla uczniów szkół technicznych z całej Polski odbywających się podczas Targów ELEKTROTECHNIKA, w strefie TELETECHNIKI i dalszych działań Stowarzyszenia w tym zakresie,
 5. omówienie Konkursu na „Budynek Mazowsza roku 2019 z najlepszą instalacją teletechniczną”,
 6.  omówienie Konkursu „Osobowość Roku 2020” oraz jego wyników,
 7.  omówienie pomysłu wznowienia wiosennych Pikników teletechnika oraz turnieju petanque o Puchar Prezesa STPXXI z okazji majowych rocznic: powstania STPXXI (29.05) oraz Międzynarodowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (17.05),
 8.  sposoby zwiększenia skuteczności wpływów ze składek członkowskich,
 9.  dyskusja nt. celów Stowarzyszenia pod kątem pozyskiwania nowych członków i zwiększenia aktywności obecnych członków,
 10.  omówienie propozycji, organizowania cyklu spotkań członkowskich
 11.  omówienie sprawy obsługi strony internetowej Stowarzyszenia z możliwością redagowania przez wielu autorów,
 12.  wolne wnioski,
 13.  zakończenie obrad,

 

  Prezes Zarządu

Marek Ziółkowski

 

Warszawa, 03.11.2021

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/walne-zgromadzenie-czlonkow-stp-xxi-15-11-2021-godz-18-00-al-ken-60/