Sty 19 2018

VIII Wystawa Teletechnika 2018

Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI ma przyjemność zaprosić Państwa na VIII Wystawę – Teletechnika 2018, która odbędzie się w ramach XVI Międzynarodowych Targów ELEKTROTECHNIKA 2018 w dniach 31 stycznia – 2 lutego br. Wszystkich zainteresowanych naszą działalnością zachęcamy do odwiedzania naszego stoiska nr D18 w hali nr 4. Zapraszamy w godzinach 10:00-17:00. Targi odbędą się przy ul. Prądzyńskiego 12/14, w EXPO XXI.

Link do rejestracji identyfikatorów.

Link do programów szkoleń.

Organizatorami są: Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI, PIRC oraz Agencja SOMA.

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/viii-wystawa-teletechnika-2018/

Lis 25 2017

Pożegnanie Jacka Szymczaka

Jacek Szymczak - Założyciel Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI

Jacek Szymczak – Założyciel Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI

    Żegnamy dzisiaj Jacka Szymczaka dla swoich bliskich męża, ojca, dziadka, ale dla środowiska, w którym działał przez całe swoje życie zawodowe wspaniałego człowieka, fachowca i przyjaciela.

    Jacek, absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Telekomunikacji, przez kilka lat zbierał doświadczenie pracując zawodowo w kraju oraz za granicą. Następnie rozpoczął własną działalność zawodową pod nazwą MASTER-TELEKOM gdzie zrealizował wiele projektów i systemów teletechnicznych. Był pomysłodawcą i założycielem Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI pełniąc w nim funkcję Prezesa Zarządu. Udzielał się także na wielu płaszczyznach środowiska zawodowego uczestnicząc w różnego rodzaju przedsięwzięciach takich organizacji jak: Politechnika Warszawska; Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki; Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji; Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej; Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji; Memorandum Narodowy Plan Szerokopasmowy przy Ministerstwie Cyfryzacji; Mazowiecki Klaster ITC; Krajowa Izba Gospodarcza; Akademia Światłowodowa przy FCA; Agencja SOMA czy POLALARM. Jacek był współautorem Kodeksu Dobrych Praktyk powstałego na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, wydanego staraniem Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI i propagowanego podczas tegorocznej edycji Wystawy Teletechnika 2017 przy Targach ELEKTROTECHNIKA 2017. Brał również udział w licznych konferencjach, targach czy wywiadach telewizyjnych.

    Trudno jest nam pogodzić się z przedwczesną stratą takiego dobrego człowieka, twórcy wielu świetnych pomysłów, inicjatora integracji środowiska zawodowego telekomunikacji i teletechniki, bezgranicznie oddanego sprawie propagowania dobrych wzorców oraz podniesienia rangi zawodu inżyniera telekomunikacji.

    Jacku, bardzo nam będzie Ciebie brakowało, pozostaniesz dla nas niedoścignionym wzorem do naśladowania. Żegnamy Cię z ogromnym bólem i żalem.


Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI

Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI

Politechnika Warszawska - Instytut Telekomunikacji

Politechnika Warszawska – Instytut Telekomunikacji

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji

Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji

Ministerstwo Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji

Mazowiecki Klaster ICT

Mazowiecki Klaster ICT

Krajowa Izba Gospodarcza

Krajowa Izba Gospodarcza

Akademia Światłowodowa przy FCA

Akademia Światłowodowa przy FCA

Agencja SOMA

Agencja SOMA

POLALARM

POLALARM

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/pozegnanie-jacka-szymczaka/

Lis 04 2016

Jak odebrać budynkową instalację telekomunikacyjną?

Jak dokonać odbioru technicznego instalacji telekomunikacyjnej w budynku wielorodzinnym? Zgodnie z Prawem Budowlanym:
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć, między innymi, protokoły badań i sprawdzeń instalacji telekomunikacyjnej [PB art.57 ust.1 pkt.4].
Właściwy organ przeprowadza, na wezwanie inwestora, obowiązkową kontrolę budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę. Kontrola obejmuje, między innymi, sprawdzenie wykonania urządzeń budowlanych [PB art.59a.ust.2 pkt.d] oraz zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego [PB art.59a.ust.2 pkt.e].
Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem [PB art.60].

W ramach Dobrych Praktyk zamieszczamy poniżej do darmowego i dobrowolnego wykorzystania wzory protokołów odbioru budynkowej instalacji telekomunikacyjnej. Prosimy o Wasze sugestie i uwagi nt. zawartości tych wzorów na FB >>>

odbior_techniczny

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/odbior-techniczny-budynkowej-instalacji-telekomunikacyjnej/

Lip 21 2016

Uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej i elektrycznej

Zwróciliśmy się z prośbą do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej (przy Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa) o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w zakresie uprawnień budowlanych w specjalnościach instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych i elektrycznych.

Czy prawidłowo są używane i co oznaczają nazwy poniższych instalacji:
– teletechniczna
– słaboprądowa, niskoprądowa, niskonapięciowa
– łączności itd.

Do której specjalności (elektrycznej czy telekomunikacyjnej) zaliczyć poniższe instalacje:
– instalacja teleinformatyczna, komputerowa, LAN, WLAN
– instalacja internetowa, digital signage
– instalacja domofonowa
– instalacja RTV-SAT
– instalacja elektronicznych systemów zabezpieczeń: CCTV, SSWiN, KD, DSO
– instalacja wykrywania pożaru
– instalacja telemetryczna, telematyczna
– instalacja nagłośnieniowa
– BMS (Building Managment System), SMS (Security Managment System)
– itp.

2016-06-29 2016-07-14
2016-06-29 treść zapytania do
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
2016-07-14 odpowiedź
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

 

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/uprawnienia-budowlane-w-specjalnosci-telekomunikacyjnej-i-elektrycznej/

Lip 01 2016

Usuwanie barier dla rozwoju telekomunikacji, a sytuacja zawodowa w branży

Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI uczestniczy w
Memorandum przy Ministerstwie Cyfryzacji na rzecz rozwoju
szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych. Poniższy tekst
powstał przy okazji dyskusji grupy problemowej ds. usuwania
barier inwestycyjnych w telekomunikacji.

teletechnika2Usuwanie barier inwestycyjnych w telekomunikacji kojarzy mi się nieodparcie z odśnieżaniem dróg podczas obfitych opadów śniegu. Najpierw główna droga, aby był swobodny przejazd przez miejscowość, a potem … no właśnie, czy będą także odśnieżane te wszystkie boczne drogi i wjazdy do posesji? Bo jeśli pozostaną nieodśnieżone, a w dodatku zasypane skibami po odśnieżeniu głównej drogi to sytuacja dla całej miejscowości w żaden sposób się nie poprawi. Możliwy będzie tylko ruch tranzytowy, a poza tym cała miejscowość nadal będzie sparaliżowana zwałami śniegu. Podobnie jest z usuwaniem barier inwestycyjnych w telekomunikacji – usunięcie jednej bariery, powoduje powstanie utrudnień (jak zwałów śniegu) w innym miejscu. Taki wyraźny przykład można było zauważyć podczas dyskusji na naszym ostatnim spotkaniu: „brak inżynierów do projektowania sieci telekomunikacyjnych – usuńmy tę barierę”. Jak nietrudno zauważyć pokonanie tej bariery można wykonać na dwa zasadniczo różne sposoby:

 • albo przyjąć jakiś pakiet zwiększający liczebność i aktywność kadry inżynierskiej w specjalności telekomunikacyjnej,
 • albo (co było niestety jakby sugestią) uprościć, zmniejszyć wymagania, albo nawet zlikwidować wymogi kwalifikacji zawodowych …

To drugie podejście będzie miało oczywiście szybki skutek w łatwiejszym opracowywaniu bieżących dokumentacji projektowych. Ale jakie trwałe piętno odciśnie na środowisku inżynierskim? Dla rozwoju i utrzymania społeczeństwa informacyjnego, internetu rzeczy, cyfryzacji, inteligentnych budynków, osiedli itd. potrzebna nam jest już teraz, ale również i w przyszłości naprawdę liczna i wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska. Kadra, która jak się wydaje, nie rozwija się obecnie w naszym kraju prawidłowo. Gdzie w tej chwili najczęściej pracują specjaliści – projektanci telekomunikacyjni? Ano jako np. „konie pociągowe” w kombinowanych (studenci + osoby spoza branży) zespołach projektowych, obsługujących doraźne projekty operatorskie lub jako luźno współpracujący z biurami architektonicznymi „projektanci” budynkowych instalacji teletechnicznych lub słaboprądowych, wykonywanych oczywiście tradycyjnie od kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu lat w ten sam sposób przez projektantów elektryków, którzy na domiar złego, często nawet nie słyszeli o programie rozwoju szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych. To dlaczego budynkowych instalacji telekomunikacyjnych nie projektują fachowi projektanci branżowi? Bo inwestorzy i 95% społeczeństwa nie widzą takiej potrzeby. Wygląda na to, że w powszechnej świadomości większości społeczeństwa, telekomunikacja to jest to to samo, co „Telekomunikacja Polska”, a instalacja telekomunikacyjna to tylko telefon stacjonarny i (raczej) słaby internet oferowany niegdyś przez TP. Typowy Kowalski mówi więc: „telefonu stacjonarnego nie potrzebuję, a szybki internet mam z LTE, więc po co mi budynkowa instalacja telekomunikacyjna? Zawracanie głowy.” No i mamy klasyczny przykład „braku odśnieżania pobocznych jezdni”. Co prawda w przepisach prawa istnieją całkiem dobre zapisy o konieczności budowy budynkowych instalacji telekomunikacyjnych oraz o uprawnieniach budowlanych w specjalności telekomunikacyjnej, ale …. No właśnie! Wystarczy, że ten sam zestaw urządzeń budynkowych nazwie się nieco inaczej: jako np. instalacja teletechniczna lub słaboprądowa i można powierzyć całą realizację od projektu do wykonania zupełnie innej branży – elektrycznej. Koledzy elektrycy, nie można powiedzieć (!), zwykle dobrze znają instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) z zakresu np. zabezpieczeń, czy domofonów, ale zwykle nie wiedzą nic o potrzebach i specyfice współczesnej instalacji telekomunikacyjnej, która w ostatnich latach uległa diametralnej metamorfozie. A przecież wszystkie budynkowe instalacje telekomunikacyjne, teletechniczne, słaboprądowe, niskoprądowe, czy jak tam je jeszcze nazywać, korzystają (a przynajmniej powinny korzystać) z tej samej budynkowej infrastruktury budowlanej.
Aktualnie, wykonując okazjonalnie zadania inspektora nadzoru inwestorskiego, obserwuję ostry spór pomiędzy dwiema grupami zawodowymi: elektryków i teletechników (telekomunikantów? – niezbyt dobrze jednak brzmi). Spór nie polega na tym, że elektrycy wykonują samodzielne funkcje techniczne nie w swojej specjalności czyli telekomunikacyjnej. Spór polega na tym, że ta sama instalacja budynkowa może być nazwana albo instalacją „telekomunikacyjną”, albo „słaboprądową” albo jeszcze inaczej. Jest to całkowita dowolność nazywającego. Nikt na żadnym etapie tego w żaden sposób nie weryfikuje. A efekt? Projekt i wykonanie trafia albo do jednego, albo do innego specjalisty branżowego. Albo będzie to instalacja zintegrowana, wykonana z duchem wymagań szerokopasmowej telekomunikacji, albo wg tradycyjnej (przez wiele lat niezmiennej) instalacji elektrycznej, gdzie jedynym wydzielonym medium telekomunikacyjnym jest kabelek telefoniczny typu YTKSY (czyli bez obowiązującego w nowych budynkach światłowodu, RTV-SAT, LAN itd.). Jest jeszcze jeden bardzo niekorzystny efekt, mający znaczące oddziaływanie na przyszłość. Specjaliści telekomunikacji „nie są potrzebni” więc nie są dopuszczani do wielobranżowych zespołów projektowych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Nie ma więc miejsca, gdzie niezależni inżynierowie branżowi byliby powszechnie pożądani i gdzie mogliby „szlifować” swoje umiejętności zawodowe dla rozwoju zintegrowanych instalacji budynkowych XXI wieku. Przykre jest, że absolwenci studiów z zakresu telekomunikacji nie wiążą swej przyszłości zawodowej z budownictwem telekomunikacyjnym – bo nie ma takiego zapotrzebowania na rynku (?!).
Jako, zapewne jeden z nielicznych uczestników Memorandum, jestem czynnym zawodowo inżynierem telekomunikacji. Na poruszane kwestie patrzę więc z własnej perspektywy, czyli techniki budynkowych instalacji telekomunikacyjnych oraz funkcjonowania środowiska zawodowego. I tak jak z przytoczonym na początku porównaniem do odśnieżania, dostrzegam dobre i złe elementy usuwania barier inwestycyjnych w telekomunikacji. Widzę zatem, gdzie przy okazji „odśnieżania” tej głównej drogi – zasypywane są jednocześnie uliczki dojazdowe.
Ważne jest nie tylko tu i teraz, ale również jutro i pojutrze. Bez niezależnej od doraźnych potrzeb inwestycyjnych i oczekiwań przedsiębiorców telekomunikacyjnych kadry inżynierskiej instalacji telekomunikacyjnych, nie rozwiniemy i nie utrzymamy nowoczesnej infrastruktury. No, chyba że ograniczymy się wyłącznie do gotowych rozwiązań oferowanych w pakiecie przez najsilniejszych uczestników rynku.

Przykłady niekorzystnych zapisów prawnych z naszej perspektywy:

brak jednoznacznego zapisu określenia „instalacja teletechniczna” – chociaż powszechnie jest stosowane w obiegu branżowym (np. w warunkach technicznych od operatorów), w nazewnictwie projektowym, a także w niektórych zapisach prawnych, np.:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) (tekst jednolity dz. u. 2013 poz. 1129) – par. 19, ust. 4, lit. h
h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych,”
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117) – par. 4, ust. 1, pkt. 10
„10) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;”
Skąd ma być wiadomo co to jest „sieć i instalacja teletechniczna”? Dowolność interpretacji?

niekorzystne definicje pojęć
USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz.U. z 2004 r. Nr 171 poz.1800 z późn. zm.
zgodnie z definicją zawartą w prawie – telekomunikacja jest zrównana z teletransmisją (tak mi kiedyś zarzucił pewien elektryk, że telekomunikacja to tylko teletransmisja, a centrala telefoniczna to nie urządzenie telekomunikacyjne bo telekomutacyjne i nie należy do sfery telekomunikacji – nie miał racji?)
art. 2, ust. 42 telekomunikacja – nadawanie, odbiór lub transmisję informacji, niezależnie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną;”
albo np.
art. 2, ust. 8a) instalacja telekomunikacyjna budynku – elementy infrastruktury telekomunikacyjnej, w szczególności kable i przewody wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, począwszy od punktu połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną (przełącznica kablowa) lub od urządzenia systemu radiowego do gniazda abonenckiego;” – problem, gdy instalacja nie jest zakończona gniazdem abonenckim – czy wówczas nie jest to instalacja telekomunikacyjna? Więc nie jest to zadanie dla specjalisty telekomunikacji?

Powyższe przykłady to tylko pierwsze z brzegu, ilustrujące jak usuwanie jednych barier powoduje powstawanie innych lub znaczących utrudnień. Żaden z postulatów nie odnosi się wprost do rozwoju środowiska zawodowego – bez niego chyba raczej nie będzie dobrze … Zdecydowana większość postulatów odnosi się do ułatwień dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Nie jestem przekonany, czy tylko ten kierunek jest jedynie słuszny. Czy praca nad inwestorami i użytkownikami końcowymi nie przyniosłaby lepszych efektów i nie otwierała dostępu do budynków od strony samych budynków? W tej chwili operatorzy często wchodzą do budynku „na siłę”; czy nie lepiej byłoby być witanym z „otwartymi ramionami” jak oczekiwany przybysz?

29.06.2016

Jacek Szymczak
Prezes Stowarzyszenia
Teletechników Polskich XXI

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/1831-2/

Cze 30 2016

Rekomendacje dla członków STPXXI / prosimy o Wasze opinie

Na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia w dn. 17.06
przyjęliśmy plan działań Stowarzyszenia na lata 2016-2017.
Jednym z ważnych dla nas wszystkich tematem jest wsparcie dla członków.
Przyjęliśmy następujący plan/zakres wsparcia:

Wdrożenie zasad rekomendacji udzielanych przez STPXXI:
– ekspert Stowarzyszenia Teletechników Polskich
– rekomendowana firma
– rekomendowane wydawnictwo
– rekomendowane szkolenie
– rekomendowana usługa

Powołaliśmy także zespół do opracowania ogólnych zasad udzielania rekomendacji:
kol. Waldemar Szylar – przewodniczący zespołu
kol. Waldemar Kapis
kol. Jacek Szymczak

Czekamy na Wasze oczekiwania, uwagi i sugestie!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/rekomendacje-dla-czlonkow-stpxxi/

Cze 09 2016

Nowa ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

sejm

 

 

 

 

Nowa ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. 2016 poz. 903

link do ustawy na stronie Sejmu >>>

 

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/projekt-zmiany-ustawy-o-wspieraniu-rozwoju-uslug-i-sieci-telekomunikacyjnych/

Cze 04 2016

17.06.2016 Walne Zgromadzenie Członków

walne2016

TERMIN: 17.06.2016, godz. 16:30;
drugi termin (w przypadku braku quorum o godz. 17:00)
MIEJSCE: Warszawa, ul. Ksawerów 3 (biuro cowork)

PORZĄDEK OBRAD:
1. otwarcie obrad,
2. sprawdzenie wymaganego quorum; w przypadku braku quorum zwołanie Walnego
Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w tym samym miejscu na godz. 17:00,
3. wybór prezydium Zgromadzenia,
4. zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia,
5. sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2015,
6. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015 rok,
7. zatwierdzenie sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia za 2015 rok (uchwała 1),
8. sprawozdanie Zarządu ze stanu realizacji „Najważniejszych Kierunków Działań
Stowarzyszenia”,
9. prezentacja wprowadzająca nt. możliwości podjęcia innowacyjnej działalności w zakresie
teletechniki,
10. najważniejsze kierunki działań Stowarzyszenia na lata 2016-2017 (uchwała 2),
11. dyskusja i podjęcie ewentualnych dodatkowych uchwał,
12. zakończenie obrad.

Prezes Zarządu
Warszawa, 04.06.2016

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/17-06-2016-walne-zgromadzenie-czlonkow/

Mar 09 2016

PATRONAT BRANŻOWY – innowacyjna obsługa teletechniczna i telekomunikacyjna osiedla mieszkaniowego

osiedle
Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI objęło patronatem branżowym innowacyjne postępowanie przetargowe:

Integracja i obsługa osiedlowej instalacji teletechnicznej oraz świadczenie publicznych usług telekomunikacyjnych i nadzoru przy użyciu alarmu na rzecz mieszkańców osiedla ‚Przy Wale’ w Warszawie

Osiedle domów jednorodzinnych „Przy Wale” (jako jedno z nielicznych w okolicy) jest w pełni wyposażone w lokalną kanalizację teletechniczną, umożliwiającą dostęp do szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych w najnowszej technologii FTTH, a także zastosowanie różnorodnych lokalnych systemów elektronicznych, w tym z zakresu ochrony osób i mienia, zapewniająca wyższy poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Zagwarantowanie zintegrowanej obsługi technicznej i operatorskiej, zgodne z zasadami Inteligentnego Osiedla, umożliwi mieszkańcom osiągnięcie wysokich standardów funkcjonalnych użytkowania systemów przy potencjalnie korzystniejszych efektach ekonomicznych.
W ramach patronatu nadzorujemy przebieg postępowania, jak również późniejsze działania Wykonawcy, które będą konsultowane i opisywane na naszej stronie internetowej oraz w innych opracowaniach branżowych jako ewentualna propozycja dobrych praktyk. Da to możliwość pełnej prezentacji konkretnego praktycznego przykładu (know-how) dla innych, podobnych osiedli mieszkaniowych, a Wykonawcy może zapewnić unikatowe doświadczenie i realną przewagę konkurencyjną w przyszłych realizacjach.

dokumentacja przetargowa Dokumentacja przetargowa

termin składania ofert 23.03.2016

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/innowacyjna-obsluga-teletechniczna-i-telekomunikacyjna-osiedla-nasz-patronat-branzowy/

Lut 10 2016

Nowe studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej

studia_podyplomowe_teletech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na stronie Politechniki >>>
Program studiów >>>

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/studia/

Sty 22 2016

VI Wystawa TELETECHNIKA 2016

teletechnika_2016

Zapraszamy do odwiedzenia dorocznej imprezy branżowej: TELETECHNIKA’ 2016
Centrum Targowe EXPO XXI
Warszawa, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14
Równolegle odbywają się także Targi ELEKTROTECHNIKA, ŚWIATŁO, i CENERG.

konf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zobacz fotoreportaż z poprzednich edycji:

stoisko_stp
dipol
emiter
teltech
informacja2
informacja3
szkolenie_teltech
szkolenie
informacja
rozdanie_nagrod
rozdanie_nagrod2

 


Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/vi-wystawa-teletechnika-2016/

Sie 03 2015

Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym – poradnik MAiC

PORADNIK DLA ZARZĄDCÓW DRÓG okładka1mini Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wydało poradnik
dla zarządców dróg „Budowa infrastruktury
telekomunikacyjnej w pasie drogowym”
POLECAMY
PORADNIK DLA ZARZĄDCÓW DRÓG okładka3mini List ministra Andrzeja Halickiego do samorządów
w sprawie poradnika dla zarządców dróg

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/budowa-infrastruktury-telekomunikacyjnej-w-pasie-drogowym-poradnik-maic/

Kwi 23 2015

KOREA Photonics 2015 Plaza

photonics

 

 

 

 

 

 

23 kwietnia 2015
REGENT WARSAW HOTEL
ul. Belwederska 23, Warszawa
SALA BALOWA A i B
wstęp wolny; zapisy: Maria Godlewska kapid.poland@gmail.com

 

PROGRAM:
(prezentacje w języku angielskim)

9:00 Rejestracja
9:15 Uroczyste otwarcie
9:30 „Sytuacja oraz rozwój Przemysłu Fotonicznego w Korei Południowej“
KAPID, Koreańskie Stowarzyszenie Rozwoju Przemysłu Fotonicznego

kapid
10:10 „Rynek oświetleniowy w Polsce”
Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

pzpo
10:50 “Budynkowe instalacje telekomunikacyjne w Polsce”
Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI

STP
11:30 Przerwa kawowa
11:40 Ceremonia MOU – IEL and KAPID
(Podpisanie listu intencyjnego o współpracy Instytutu Elektrotechniki PW i KAPID)

ielkapid
12:00 LUNCH
13:00 Sesja spotkań biznesowych B2B
17:00 Zakończenie

 

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/korea-photonics-2015-plaza/

Lis 28 2014

TELETECHNIKA 2015

teletechnika_2015

 

 

 

 

 

ZBIERAMY POMYSŁY UATRAKCYJNIENIA TARGÓW:
Podziel się pomysłem ciekawego zaprezentowania branży teletechnicznej i telekomunikacyjnej
Zgłoś się jeśli możesz uczestniczyć osobiście w obsłudze Wystawy lub stoiska
Zgłoś ciekawy produkt lub usługę
Przekaż informację o targach znajomym

 

DZIAŁANIA W TOKU:
Mamy już umówioną współpracę w organizacji Wystawy z Polską Izbą Radiodyfuzji Cyfrowej
(koledzy są w szczególności specjalistami z zakresu techniki radiowej i telewizyjnej)

Zapraszamy także inne organizacje pozarządowe

Planujemy zorganizowanie konferencji branżowej pt. „Kodeks dobrych praktyk dla
budynkowych instalacji telekomunikacyjnych” pod patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

 

ZAMIERZENIA:
Wydanie pierwszego (targowego) poradnika technicznego pt. „Instalacje telekomunikacyjne
w budynkach mieszkalnych”

Uruchomienie i prezentacja podczas targów działających systemów:
– telekonferencji
– odbioru RTV-SAT wysokiej jakości
– działania światłowodów
– innych nowoczesnych systemów z zakresu lokalnej teletechniki i telekomunikacji

Ankiety, quizy z nagrodami dla publiczności (może z jednoczesną prezentacją systemu
do głosowania?)

Oferta usługowa i szkoleniowa

 

 

 

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/v-wystawa-teletechnika-2015/

Cze 17 2014

Relacja z Pikniku Teletechników

otwórz galerię >>>

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/piknik-teletechnikow-zobacz-jak-sie-bawilismy/

Maj 12 2014

Relacja z Media Forum 2014

W dniach 7-10 maja 2014 odbyło się w Pułtusku Media Forum.
MediaForum

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/odbylo-sie-media-forum-2014/

Kwi 29 2014

Dobra wiadomość – wzrost budownictwa

przeczytajcie sami informację źródłową >>>

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/to-chyba-dobra-wiadomosc/

Mar 05 2014

WARUNKITECHNICZNE.PL nr 1(4)/2014 Instalacja telekomunikacyjna – rok nowych wymagań w ocenie ekspertów

Warunki_Techniczne_2014_4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zapraszamy do lektury magazynu WARUNKITECHNICZNE.PL, wydawanego przez Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki poświęconego w znacznej części znowelizowanym przepisom budowlanym, dotyczącym budynkowym instalacjom telekomunikacyjnym:

Instalacja telekomunikacyjna – rok nowych wymagań w ocenie ekspertów
Jacek Kosiorek
Członek Rady Nadzorczej
Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej

Nowelizacja i co dalej?
mgr inż. Eugeniusz Gaca
Przewodniczący Zarządu Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych
Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT)

Budynkowe instalacje
telekomunikacyjne jednak bez zmian?

inż. Jacek Szymczak
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Teletechników Polskich XXI

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/warunkitechniczne-pl-nr-142014-instalacja-telekomunikacyjna-rok-nowych-wymagan-w-ocenie-ekspertow/

Mar 03 2014

„Ostatnia mila” na Forum Gospodarczym TIME’2014 nagranie konferencji

time2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastruktura inteligentnych sieci domowych
Modernizacja prawa budowlanego

Prezentacja wprowadzająca
Pan Prosper Biernacki – Akademia Światłowodowa

Dostosowanie prawa budowlanego do potrzeb integracji i informatyzacji domowych instalacji technicznych, wpływ PLC na poziom szumów w paśmie radiowym, dostęp do okablowania, kanałów i pomieszczeń dla  instalacji technicznych. Informatyzacja wszystkich rodzajów sieci infrastrukturalnych, rozwój Internetu mobilnego oraz Internetu Rzeczy wymagają nowych regulacji prawnych ułatwiających i motywujących operatorów do znacznie ściślejszej współpracy.
W dyskusji udział wzięli:

 • PIKE – Jerzy Straszewski
 • Stow. Teletechników Polskich XXI – Jacek Szymczak
 • Akademia Światłowodowa – Prosper Biernacki
 • Inea – Janusz Kosiński
 • Multimedia – Jerzy Trzaskowski
 • PIRC – Jacek Silski

Moderator dyskusji – Eugeniusz Gaca (KIGEiT)

youtube2

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/odbylo-sie-vi-forum-gospodarcze-time-2014/

Mar 03 2014

Ankiety sondażowe nt. budynkowych instalacji telekomunikacyjnych. Odpowiedzi ankietowanych.

Ankieta:

office3

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie wyników ankiet wypełnionych podczas szkolenia p.t. „Wsparcie techniczne i projektowe i z zakresu instalacji telekomunikacyjnych. Kompendium wiedzy dla projektanta, dewelopera, administratora i instalatora”  w dn. 28.02.2014 podczas IV Wystawy TELETECHNIKA i XXII Targów ELEKTROTECHNIKA w Centrum Wystawienniczym Expo XXI w Warszawie:

 

1.      Zakres wymaganego zestawu okablowania budynkowego od głównego budynkowego punktu styku do każdego mieszkania

a.) liczba włókien światłowodowych:                                               

jedno

1

4,3%

dwa

21

87,0%

żadnego, projektant określi to w indywidualnym projekcie

2

8,7%

 

b.) liczba kabli współosiowych (koncentrycznych):                                                  

jeden

5

21,7%

dwa

15

60,9%

żaden, projektant określi to w indywidualnym projekcie

4

17,4%

c.) liczba kabli symetrycznych UTP 4×2:                                                                              

jedno

1

4,3%

dwa

21

87,0%

żadnego, projektant określi to w indywidualnym projekcie

2

8,7%

2.      Zakończenie okablowania budynkowego u abonenta końcowego

wszystkie kable budynkowe, mieszkaniowe oraz niezbędne urządzenia powinny być umieszczone w telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej, będącej własnością każdego mieszkańca

18

73,9%

kable budynkowe powinny być zakończone odpowiednimi gniazdami abonenckimi w mieszkaniu

4

17,4%

projektant określi to w indywidualnym projekcie

2

8,7%

 

3.      Lokalizacja głównego punktu styku okablowania budynkowego

w dużych budynkach w pomieszczeniu technicznym, wspólnym dla wszystkich kabli i lokalnych systemów teletechnicznych w piwnicy lub na parterze lub w miejscu wskazanym przez projektanta

9

39,1%

we wszystkich budynkach w dostosowanych dla danego systemu szafkach w piwnicy lub na parterze lub na klatce schodowej lub w miejscu wskazanym przez projektanta

12

47,8%

projektant określi to w indywidualnym projekcie

2

8,7%

4.      Jakie należałoby podjąć dalsze kroki, aby:                                                                                                           

a.) spełnić wymagania do roku 2020: 30 Mb/s dla wszystkich oraz 100 Mb/s dla przynajmniej 50% gospodarstw?

 • spróbować stelefonizować wieś
 • wsparcie dla operatorów telekomunikacyjnych w następujących aspektach: uproszczenie aspektów formalno-prawnych przy budowie sieci, wsparcie finansowe przy budowie przy zabudowie rozproszonej, zapewniające efektywność inwestycji, zwiększenie dostępności do odpowiednich technologii, racjonalne zasady współwykorzystania istniejącej infrastruktury różnych operatorów, rozwój świadomości klientów o możliwych usługach dostępnych w sieciach szerokopasmowych, stymulowanie usługodawców oferujących rozwiązania dla klientów
 • Programy budowy regionalnych sieci szerokopasmowych pozwalają po ich ukończeniu na doprowadzenie sygnału optycznego do tzw. Węzła Dystrybucyjnego, który bez budowy „ostatniej mili” nie zostanie wykorzystany. Należy położyć nacisk na wykorzystanie środków unijnych na budowę sieci abonenckiej zaczynając priorytetowo od obszarów, na których zakończono budowę sieci Regionalnej. Możliwe są dwa rozwiązania: albo aktywacja małych providerów poprzez dotacje unijne lub też wdrożenia programów unijnych na poziomie gmin lub starostw.
 • Ważnym tematem, który przyspieszy realizację poprzez skrócenie etapu projektowania jest wprowadzenie dodatkowych zapisów do megaustawy telekomunikacyjnej, umożliwiających podwieszanie kabli FO na podbudowie słupowej energetycznej, oświetleniowej i operatorów telekomunikacyjnych bez KONIECZNOŚCI UZYSKANIA POROZUMIEŃ CYWILNO-PRAWNYCH (ZGÓD) WŁAŚCICIELI NA POSESJACH, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PUNKTU WSPORCZE I NA KTÓRYCH POSESJACH „PODWIESZONY KABEL BĘDZIE RZUCAŁ CIEŃ”.
 • Zapewnić dostęp równoprawny do środków UE w ramach działania 8.4.  Zmienić zasady działania 8.3. – po kilku realizacjach takich działań 30% sprzętu pojawia się na wtórnym rynku, a kolejne 30% nie powinno być włączone do tego typu działań.
 • promować rozwiązania światłowodowe wypierając sieci miedziane.
 • wziąć się do pracy
 • Budowa rurociągów kablowych wzdłuż szlaków komunikacyjnych zarówno drogowych, jak i kolejowych w trakcie budowy, a wcześniej ujęcia ich w projektach. Uzgodnienie wcześniej sposób finansowania w.w. działań.
 • Dofinansowanie dla spółdzielni mieszkaniowych na wymianę kabli wewnątrz budynków (już istniejących) na OTK. Wymuszenie na operatorach dotrzymywania umów (np. w umowie jest 30 Mb/s, a w rzeczywistości jest 20 Mb/s) – może pomóc to przekonać do inwestowania w sieci budynkowe.
 • Uprościć proces inwestycyjny – chyba nie do spełnienia, bo jest to coraz lepszy kąsek do obłożenia różnorodnymi opłatami.

                                              

b.) zapewnić wysoki poziom techniczny budynkowych instalacji telekomunikacyjnych (teletechnicznych) przez cały okres eksploatacji budynku?

 • wydzielone kanały techniczne tylko dla potrzeb niskich prądów i teletechniki
 • ustanowienie administratora (konserwatora) instalacji wewnątrzbudynkowej, który będzie panował nad okablowaniem operatorów lub udostępniał posiadaną. Stymulacja rynku, aby powstały specjalistyczne firmy utrzymujące sieci budynkowe.
 • Wprowadzić obowiązek okresowych przeglądów z właścicielami (administratorami) budynków przez osobę posiadającą uprawnienia w branży TELEKOMUNIKACYJNEJ (a nie dowolnego np. montera). To samo dotyczy nadzoru nad realizacją okablowania przez nowego operatora.
 • pozyskiwać, przewidywać zasady finansowe na … sieć wewnątrzbudynkową
 • wziąć się do pracy
 • Projektanci i wykonawcy powinni być przeszkoleni z nowych technologii przez producentów sprzętu dedykowanego na sieci wewnątrzbudynkowe. Nie dopuszczanie projektantów elektrycznych do proj. sieci – zapis w ustawie (sprawdzenie na etapie pozwolenia).

 

c.) zapewnić równy dostęp wszystkich dostawców usług telekomunikacyjnych i multimedialnych na zasadzie neutralności technologicznej?

 • to komplikuje sprawę w przypadku, kiedy jeden klient będzie chciał kilku operatorów. Dostęp operatorów w budynkowym punkcie styku od granicy nieruchomości. Studnia kablowa i przynajmniej kanalizacja teletechniczna HDPE40/3,7 do miejsca styku.
 • organizacja jednego punktu styku z siecią wewnątrzbudynkową w ustalonym standardzie
 • W ramach projektowania instalacji w/w budynkowej zapewnić możliwość ustawienia odpowiednio dużych szaf (szafek – w zależności od wielkości budynku), tak aby ich wielkość początkowo nadmiarowa wystarczała na instalacje osprzętu teoretycznie wszystkim potencjalnym operatorom; to samo dotyczy pionów, szachtów, kanałów.
 • uzgodnić stały standard
 • wziąć się do pracy
 • Studnia przybudynkowa powinna być projektowana i wykonana wraz z budynkiem i operatorzy budują swoją kanalizację i doprowadzają do tej studni. Każde wejście i przełączenie tylko pod nadzorem administratora.

 

d.) inne wnioski, pomysły, utrudnienia itd.:

 • uniemożliwić elektrykom projektowanie niskich prądów i teletechniki
 • zobowiązanie deweloperów do ujęcia sieci wewnątrzbudynkowych w planowanych i realizowanych budynkach / standaryzacja rozwiązań ułatwi życie projektantom, wykonawcom i konserwatorom / przy wykorzystaniu włókien światłowodowych trzeba pamiętać, że urządzenia póki co pracują na sygnałach elektrycznych i konieczna jest konwersja z sygnału optycznego, a do tego potrzebne jest zasilanie – doświadczenia pokazują, że nie jest to OCZYWISTE
 • Konieczność wyprowadzenia kanalizacji teletechnicznej od budynków do granicy działki; zakończenie studnią kablową jako zapis ustawowy.
 • WIEDZA O ROZPORZĄDZENIU JEST MAŁA NAWET W NASZYM ŚRODOWISKU, CO DOPIERO W ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ I BIURACH PROJEKTOWYCH. MOIM ZDANIEM PIIB POWINNA W KAŻDEJ Z IZB WOJEWÓDZKICH PRZEPROWADZIĆ CYKL SZKOLEŃ DLA WSZYSTKICH W SPRAWIE WW. ROZPORZĄDZENIA
 • wziąć się do pracy
 • brak sposobu wyjścia kabli telekom z szachtu instalacyjnego na dach
 • Zapewnić odpowiednie finansowanie. Uprościć procedury formalno-prawne.
 • Przepisy wykonawcze do ustawy szerokopasmowej. W wielu przypadkach Urzędy nie biorą pod uwagę w/w ustawy przy wydawaniu pozwolenia na budowę obiektów, w których winny być wykonane instalacje, jak wynika z ustawy.
 • Obligatoryjnie dodatkowe puste trasy (peszel z pilotem) np. 2 na mieszkanie. dla przyszłych technologii, ew. na dodatkowych operatorów. Rezygnacja z oprzewodowania koncentrykami dla TV kablowej. Światłowód zapewni przesył zamiast RG6.

 

Jestem z zawodu:

 • projektant
 • inspektor nadzoru budowlanego branży telekomunikacyjnej
 • projektant telekomunikacji
 • inżynier telekomunikacji, specjalista ds. inwestycji
 • teletechnik
 • mgr inż. telekomunikacji / projektant / kierownik budowy
 • elektryk
 • inż. teletransmisji – projektant, wykonawca
 • asystent proj. telekom.
 • inż. elektryk
 • inż. elektryk
 • inż. telekomunikacji – projektant
 • projektant telekomunikacyjny
 • elektryk
 • projektant
 • elektronik, spec, telekomunikacja
 • projektant instal. elektrycznych
 • mgr inż. telekomunikacji
 • inż. telekomunikacji
 • projektant telekomunikacyjny
 • mgr inż. elektryk, projektant
 • elektronik (projektant)
 • inż. elektryk

 

ANKIETA 2

 

 1. 1.      Czy w ciągu ostatniego roku w zamówieniach lub ogłoszeniach przetargów na wykonanie projektu budowlanego, inwestorzy zapisywali konieczność uwzględnienia w projekcie nowych WT dot. instalacji telekomunikacyjnej:
tak, zawsze

1

4,5%

raczej tak, ale spotkałem się z zamówieniami gdzie nie uwzględniono nowych przepisów

3

13,6%

rzadko albo w ogóle nie spotkałem się z nowymi zapisami

17

77,3%

 

 1. 2.      Czy w ostatnim roku przygotowując dokumentację wg. nowych WT i występując o pozwolenie na budowę natknęli się Państwo na jakieś problemy?
tak, zawsze

 • jak skutecznie zabezpieczać światłowody w szczególności na odcinkach poziomych w budownictwie wielorodzinnym? Na jakim etapie układać światłowody?
 • nieuwzględnienie przepisów w innych branżach lub w sposób niewystarczający

2

9,1%

formalne (jakie?)

 • długotrwałe procesy uzgadniania
 • urzędnicy często nie są zaznajomieni z naszymi przepisami

4

18,2%

inne (jakie?)

 • brak świadomości inwestorów o obowiązku instalacji światłowodów
 • nie jest egzekwowana

3

13,6%

nie mieliśmy żadnych problemów – projekt otrzymał pozwolenie

9

40,9%

nie mieliśmy żadnych problemów – projekt został już zrealizowany wraz z instalacją telekomunikacyjną zgodną z nowymi przepisami

2

9,1%

 

 1. 3.      Czy obowiązek jednoczesnego stosowania wszystkich typów okablowania (włókna światłowodowe, kable symetryczne (UTP), kable współosiowe) i doprowadzenia ich do każdego lokalu:          
jest właściwy – zapewnia swobodny dostęp do dowolnych usług operatorów telekomunikacyjnych

15

68,2%

jest nadmiarowy – nie ma potrzeby instalowania wszystkich mediów, a tylko wybranych (jakich?)

 • światłowody, UTP, antena zbiorowa
 • instalacja światłowodu, antenowa a inne wg zapotrzebowania

5

22,7%

jest niedoskonały – nie przewidziano innych możliwości (jakich?)

0

0,0%

mam inną propozycję (jaką?)

 • tylko światłowód

2

9,1%

 1. 4.      Mam istotne uwagi do nowych przepisów które dotyczą fazy:
projektowania (na jakie już natrafiłem, jakie przewiduję w przyszłości?)

 • zbyt mała świadomość i wiedza projektantów
 • nie stosowanie się do ustawy o wspieraniu usług szerokopasmowych
 • brak konsensusu z architektami lub generalnym projektantem do wygospodarowania odpowiedniej powierzchni na szachty kablowe i punkt styku
 • spora ilość kabli do każdego mieszkania, co za tym idzie należy przewidzieć dużo większe piony kablowe niż dotychczas
 • wyprowadzenia kabli z kanalizacji teletechnicznej do budynku
 • mała precyzja dla branż powiązanych (konstrukcja, architektura)

7

31,8%

wykonawstwa (na jakie już natrafiłem, jakie przewiduję w przyszłości?)

 • zabezpieczenie światłowodów na etapie budowy

3

13,6%

finansowania (na jakie już natrafiłem, jakie przewiduję w przyszłości?)

 • brak modelu finansowania dla budynków nowych i istniejących
 • brak wiedzy o rozporządzeniu u inwestorów, szczególnie deweloperów

4

18,2%

inne (jakie?)

 • Czy nie należałoby rozważyć instalacji szafowych zewnętrznych podobnych do szafek elektrycznych. Uprościłoby to dostęp operatorów oraz konieczność wygospodarowania pomieszczenia
 • dotychczas projektowaniem sieci wewnątrzbudynkowych zajmowali się również projektanci elektryczni . Teraz ta sytuacja nie powinna mieć miejsca ze względu na specyfikę światłowodów.

3

13,6%

 

 1. 5.      Rozporządzenie nie precyzuje zasad na jakich należy dokonać przekazania instalacji do użytkowania. Jak rozwiązali Państwo następujące zagadnienia?
wybór podmiotu administrującego infrastrukturą telekomunikacyjną budynku/osiedla (jak?)

 • Obowiązek utrzymania sieci spoczywa na właścicielu nieruchomości. Wyłonienie firmy do konserwacji w wyniku konkursu.
 • przekazanie w zarząd np. SM

2

9,1%

zasady dostępu operatorów do pomieszczeń w celu przyłączania lokatorów (jak?)

 • dostęp równy na warunkach wydanych przez administratora systemu
 • właściciel inwestor powinien na podstawie PT-B określić bezpłatnie możliwość świadczenia usług

2

9,1%

wybór podmiotu serwisującego sieć budynkową (jak?)

0

0,0%

jeszcze nie doszliśmy do tej fazy

14

63,6%

 

 1. 6.      Profil mojej firmy / działalność / specjalizacja to:
Deweloper

1

 

Architekt

0

 

Generalny Wykonawca

2

 

Projektant instalacji teletechnicznych

18

 

Wykonawca instalacji teletechnicznych

11

 

Inna (jaka?)

2

 

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/ankieta-sondazowa-nt-budynkowych-instalacji-telekomunikacyjnych-i-wasze-odpowiedzi/

Starsze posty «