jak zostać członkiem Stowarzyszenia

członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia, która:

 • prowadzi działalność zawodową lub jego zainteresowania wiążą się z szeroko pojętą branżą teletechniczną (telekomunikacyjną),
 • złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia

członkowie mają prawo:

 • do korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • udziału w działalności programowo-organizacyjnej,
 • czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.

podstawowe obowiązki członków Stowarzyszenia:

 • przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • dbanie o dobre imię Stowarzyszenia,
 • stosowanie się do zasad zawartych w Kodeksie Etyki Zawodowej,

składki członkowskie:

 •   wpisowe 50,00 PLN
 •   składka miesięczna 10,00 PLN

terminy opłacania składek (rocznie lub półrocznie):

 •   do 31 stycznia za cały rok lub za 1-sze półrocze,
 •   do 31 lipca za drugie półrocze,
 •   wpisowe wraz z pierwszą wpłatą składek

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/jak-zostac-czlonkiem-stowarzyszenia/