nasze działania

mac Uczestnictwo w pracach zespołów problemowych w ramach współpracy z MAiC na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych.

memorandum o współpracy na rzecz budowy sieci szerokopasmowych >>>
Narodowy Plan Szerokopasmowy >>>
projekty MAiC >>>

snb Udział w pracach grup roboczych pracujących nad projektem kompleksowych zmian w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

zobacz WARUNKI_TECHNICZNE.PL >>>

Aktualne propozycje zmian WT w zakresie instalacji telekomunikacyjnych; masz inny pomysł lub ciekawą propozycję napisz do nas

Projekt zmian WT 30-01-2014 >>>

office2 Projekty własne:
Aktualne propozycje zmian przepisów prawa w zakresie instalacji telekomunikacyjnych; masz inny pomysł lub ciekawą propozycję napisz do nas

Projekt zmian rozp. MSWiA o użytkowaniu budynków >>>

expoXXI Współorganizujemy coroczną Wystawę TELETECHNIKA wraz z odbywającymi się jednocześnie Targami ELEKTROTECHNIKA i ŚWIATŁO w warszawskim Centrum Wystawienniczym EXPO XXI.

relacja 2014  >>>

forum Udział w konferencjach, sympozjach, szkoleniach i podobnych wydarzeniach.

VI Forum Gospodarcze TIME – 03.03.2014  >>>  

audyt-pieczec Propagujemy ideę audytów teletechnicznych budynków i osiedli mieszkaniowych, mających na celu harmonijne przystosowanie instalacji telekomunikacyjnych w obiektach istniejących i nowobudowanych do współczesnych potrzeb społeczeństwa informacyjnego. W wyniku przeprowadzanych audytów zarządcy i właściciele uzyskują od niezależnych specjalistów branżowych pełną i niezbędną wiedzę na temat:

  • faktycznego stanu technicznego i funkcjonalności budynkowej infrastruktury teletechnicznej oraz zaleceń, dotyczących jej racjonalnego utrzymania i przeciwdziałania czynnikom degradującym,
  • możliwości występowania realnych zagrożeń i sposobów przeciwdziałania im,
  • możliwości wykorzystania synergii różnych, pokrewnych działań i  instalacji.

więcej >>>

 

IO logo Jak przygotować efektywną i ekonomiczną infrastrukturę teletechniczną i uniknąć tzw. “problemu ostatniej mili” w osiedlach domów jedno- i wielorodzinnych oraz jak zapewnić maksymalny poziom komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców?
Propagujemy ideę infrastruktury teletechnicznej o podwyższonym poziomie zaawansowania technicznego.

więcej  >>>

 piknik Imprezy integracyjne.W czerwcu 2014 zapraszamy na IV Piknik Teletechników oraz Turniej w Boule o Puchar Prezesa Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI.

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/dzialania/