Inteligentne Osiedle

IO logo

 

 

 

Producenci współczesnych urządzeń elektronicznych oferują mnóstwo urządzeń o nieograniczonych wręcz możliwościach technicznych – czy umiemy jednak w pełni je stosować i korzystać z ich możliwości?
Nadchodzi era intensywnego uczenia się i używania coraz nowocześniejszych urządzeń i rozbudowanych, współzależnych systemów.
Doskonale rozumiemy, że poznanie wszystkich zawiłości technicznych, sposobów wdrożenia i użytkowania nowoczesnych systemów jest bardzo skomplikowane i najczęściej przekracza wiedzę i możliwości poznawcze pojedynczych osób.
Wykonanie dobrego projektu infrastruktury teletechnicznej i wielu niezbędnych sieci i systemów to ciągłe śledzenie nowości, zmieniających się trendów, potrzeb i umiejętności pokonywania różnego rodzaju przeszkód i problemów.

Projektanci działający w pojedynkę, a nawet w większych czy mniejszych zespołach, nie mają praktycznie szans na bieżące śledzenie wszystkich tych aspektów. Współczesna teletechnika to nadzwyczaj rozległa wiedza z tak odległych dziedzin jak:
– budownictwo,
– telekomunikacja,
– informatyka,
– bezpieczeństwo osób, mienia i informacji

Mając powyższe na uwadze zapraszamy specjalistów różnych branż oraz organizacje (biznesowe, pozarządowe itd.) do współpracy przy dalszym rozwoju i wdrażaniu standardu INTELIGENTNEGO OSIEDLA.

______

INTELIGENTNE OSIEDLE obejmuje następujące sieci i systemy:
– telefonia,
– internet,
– TV kablowa,
– instalacje zbiorcze,
– domofon,
– interkom,
– sieć LAN ,
– monitoring wizyjny,
– monitoring alarmowy,
– monitoring medyczny, opiekuńczy,
– kontrola dostępu,
– sygnalizacja użytkowa,
– sygnalizacja zagrożeń,
– automatyka ,
– inne sieci i systemy teletechniczne
______

INTELIGENTNE OSIEDLE obejmuje następujące fazy:
– koncepcja, konsulting, planowanie
– projektowanie
– wykonanie, wdrożenie, odbiór
– utrzymanie / eksploatacja / administrowanie
podstawowej infrastruktury budowlano-technicznej,
kompleksowych sieci i systemów telekomunikacyjnych (teletechnicznych),
______

INTELIGENTNE OSIEDLE zajmuje się w szczególności pokonywaniem tzw. “problemu ostatniej mili”, łącząc harmonijnie wymagania prawne i techniczne dla:
– szerokopasmowego dostępu do sieci telekomunikacyjnych
– rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego
– implementacji systemów ochrony i zabezpieczeń, teleopieki, telemedycyny etc.,
– wdrożenia i utrzymania lokalnych (osiedlowych) sieci i systemów teletechnicznych
______

INTELIGENTNE OSIEDLE wykorzystuje:
– wiedzę i doświadczenie specjalistów z różnych branż
– wypracowane i stale uaktualniane KNOW-HOW
– obowiązujące w Polsce prawo
______

INTELIGENTNE OSIEDLE zapewnia:
– nieograniczony dostęp do usług zewnętrznych i lokalnych
– swobodę wyboru lub zmiany dostawcy usług zewnętrznych
– innowacyjność rozwiązań technicznych
– całkowitą niezależność technologiczną
– synergię zasobów telekomunikacyjnych i teletechnicznych
– efektywność zarządzania wszystkimi sieciami i systemami teletechnicznymi
– optymalizację kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych
– zachowanie ładu architektonicznego
– osiągnięcie wyższego poziomu komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców
______

NASZA OFERTA:
– doradztwo techniczne
– szkolenia
– audyty projektowe
– audyty wykonawczo-odbiorcze
– okresowe audyty eksploatacyjne

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/inteligentne-osiedle/