WARUNKI_TECHNICZNE.PL nr 3/2013 o instalacjach telekomunikacyjnych

Warunki_Techniczne_2013_3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w numerze nr 3/2013 magazynu WARUNKITECHNICZNE.PL, wydawanego przez Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki można przeczytać o budynkowych instalacjach budynkowych:

Telekomunikacja w Warunkach Technicznych Wdrażanie nowelizacji
mgr inż. Eugeniusz Gaca
Przewodniczący Zarządu Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki
i Telekomunikacji (KIGEiT)

tak nie musi być

kategorie

sondaż