WARUNKITECHNICZNE.PL nr 1(4)/2014 Instalacja telekomunikacyjna – rok nowych wymagań w ocenie ekspertów

Warunki_Techniczne_2014_4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zapraszamy do lektury magazynu WARUNKITECHNICZNE.PL, wydawanego przez Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki poświęconego w znacznej części znowelizowanym przepisom budowlanym, dotyczącym budynkowym instalacjom telekomunikacyjnym:

Instalacja telekomunikacyjna – rok nowych wymagań w ocenie ekspertów
Jacek Kosiorek
Członek Rady Nadzorczej
Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej

Nowelizacja i co dalej?
mgr inż. Eugeniusz Gaca
Przewodniczący Zarządu Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych
Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT)

Budynkowe instalacje
telekomunikacyjne jednak bez zmian?

inż. Jacek Szymczak
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Teletechników Polskich XXI

tak nie musi być

kategorie

sondaż