«

»

Mar 01 2014

IV Wystawa TELETECHNIKA’ 2014

teletechnika_2014

 

 

 

 

 

W dniach 26-28 luty 2014 odbyły się w Warszawskim Centrum EXPO XXI Targi ELEKTROTECHNIKA, ŚWIATŁO, CENERG oraz Wystawa TELETECHNIKA’ 2014. Serdecznie dziękujemy za odwiedzenie stoisk Wystawy oraz udział w szkoleniu branżowym. Mamy nadzieję, że obecność na targach oraz uczestnictwo w szkoleniach spełniło Państwa oczekiwania i przyczyniła się do zdobycia nowej wiedzy oraz nawiązania interesujących kontaktów biznesowych. Szczególne podziękowania dla ankieterów, którzy udzielili ciekawych i wyczerpujących odpowiedzi w ankietach, dotyczących budynkowych instalacji telekomunikacyjnych. Państwa opinie są niezmiernie ważne dla kreowanie dobrego wizerunku naszej branży oraz stanowią inspirację dla naszych dalszych działań. Licząc na Państwa obecność, już dziś zapraszamy do udziału w przyszłorocznej, V już Wystawie TELETECHNIKA’ 2015.

zobacz fotoreportaż:

stoisko_stp
dipol
emiter
teltech
informacja2
informacja3
szkolenie_teltech
szkolenie
informacja
rozdanie_nagrod
rozdanie_nagrod2

 


 

Jacek SzymczakSzanowni Państwo,

Harmonijny rozwój społeczeństwa informacyjnego, przewidujący między innymi zgodnie z zaleceniami KE zagwarantowanie do roku 2020 wszystkim obywatelom dostępu do Internetu z minimalną prędkością 30 Mb/s, w bardzo dużym stopniu zależy od sprawnych budynkowych instalacji telekomunikacyjnych.

Od 23 lutego 2013 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. nr 220, poz. 1289) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690) w zakresie instalacji telekomunikacyjnej.

Nowe zapisy stanowią swoistą „rewolucję” w przygotowaniu i funkcjonowaniu budynkowych instalacji telekomunikacyjnych (teletechnicznych). Do tej pory instalacje te powstawały najczęściej w wybudowanych już obiektach i wykonywane były przez kolejnych instalatorów lokalnych systemów teletechnicznych (domofony, anteny zbiorcze, systemy zabezpieczeń i monitoringu etc.) oraz zewnętrznych operatorów telekomunikacyjnych (telefonia, Internet, TV kablowa). Oczywiście w sposób preferujący ich własne, doraźne cele, a nie faktyczne potrzeby całościowego wyposażenia budynku. Często naruszały one w sposób nader drastyczny ład architektoniczny, wywoływały różnego rodzaju zagrożenia eksploatacyjne, jak również nie zaspokajały w pełni potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do mediów elektronicznych. Teraz, według nowych zasad, budynki będą już w pełni przygotowane, a każdy operator telekomunikacyjny będzie mógł bez żadnych ograniczeń doprowadzić swe usługi do poszczególnych mieszkań. I to bez konieczności wykonywania dodatkowych prac budowlano-instalacyjnych wewnątrz budynku. Instalacja budynkowa powinna więc przewidywać wszystkie bieżące i przyszłe potrzeby w zakresie lokalnych i zewnętrznych systemów teletechnicznych. Można mieć także nadzieję, że skończy się nieuczciwa konkurencja oferowania tańszych mieszkań ze względu na ich gorsze lub wręcz zerowe wyposażenie w podstawową infrastrukturę teletechniczną.

 Jako Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI jesteśmy świadomi naszej ważnej, opartej na wieloletnim doświadczeniu zawodowym członków roli wspierania i współuczestniczenia w tworzeniu nowoczesnej infrastruktury teletechnicznej w budynkach i osiedlach mieszkaniowych.

Jestem przekonany, że Targi ELEKTROTECHNIKA, ŚWIATŁO i CENERG wraz z Wystawą TELETECHNIKA są doskonałym, a nawet niezbędnym, forum dla prezentacji złożonych i ściśle ze sobą powiązanych zagadnień technicznych na miarę potrzeb społeczeństwa informacyjnego XXI wieku.

                                                                                           Jacek Szymczak

                                                                                            Prezes STPXXI

 

office1 

Materiały ze szkolenia

P

 

 

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/targi-teletechnika-2014/