Informacja o wyposażeniu technicznym BUDYNEK GOTOWY NA SZYBKI INTERNET

Wg dyrektywy 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej: “Aby pomóc osobom noszącym się z zamiarem kupna lub wynajmu rozpoznać budynki, które są wyposażone w wewnątrzbudynkową infrastrukturę techniczną przystosowaną do szybkich łączy i które w związku z tym oferują znaczny potencjał ograniczenia kosztów, a także aby promować przystosowywanie budynków do szybkich łączy, państwa członkowskie (UE) powinny być w stanie opracować dobrowolną etykietę „przystosowywane do łączy szerokopasmowych” dla budynków wyposażonych w taką infrastrukturę i punkt dostępu

Realizacją polskiego ustawodawcy powyższej dyrektywy unijnej jest dodanie w danych ewidencyjnych budynku obok szeregu innych danych – informacji o wyposażeniu w wewnątrzbudynkową infrastrukturę techniczną przystosowaną do szybkich łączy (budynek gotowy na szybki Internet) [art.63 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454 tekst jednolity z dn. 10 czerwca 2016 (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1034)]. Będzie to więc wyraźna, ogólnodostępna informacja o wyposażeniu budynku w budynkową instalację telekomunikacyjną, zgodną ze standardem wyposażenia jak dla nowych budynków. Ważne jest oczywiście, aby przekazywane do administracji budowlanej dane na ten temat były jednoznaczne i rzetelne – najlepiej podawane przez uprawnionego projektanta instalacji telekomunikacyjnej podczas projektowania takiej instalacji lub niezależnego audytora teletechnicznego w przypadku oceny instalacji już istniejącej.

Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI w ramach wdrażania dobrych praktyk rekomenduje stosowanie wzoru oświadczenia o wyposażeniu budynku standardową instalację telekomunikacyjną (teletechniczną) oraz oznaczenia szafki teletechnicznej:

 szafkaoffice2

 

 

 

 

 

Powyższa informacja stanowi ułatwienie oceny wyposażenia budynków do szybkich łączy telekomunikacyjnych dla osób noszących się z zamiarem zakupu lub wynajmu nieruchomości i może być zamieszczona w danych geodezyjnych budynku oraz w materiałach informacyjnych i reklamowych sprzedaży.

Prosimy o Wasze sugestie i uwagi nt. zawartości tych wzorów na FB >>>

 

 

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/informacja-o-wyposazeniu-technicznym-budynek-gotowy-na-szybki-internet/

Dodaj komentarz