Maj 12 2014

Relacja z Media Forum 2014

W dniach 7-10 maja 2014 odbyło się w Pułtusku Media Forum.
MediaForum

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/odbylo-sie-media-forum-2014/

Kwi 29 2014

Dobra wiadomość – wzrost budownictwa

przeczytajcie sami informację źródłową >>>

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/to-chyba-dobra-wiadomosc/

Mar 05 2014

WARUNKITECHNICZNE.PL nr 1(4)/2014 Instalacja telekomunikacyjna – rok nowych wymagań w ocenie ekspertów

Warunki_Techniczne_2014_4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zapraszamy do lektury magazynu WARUNKITECHNICZNE.PL, wydawanego przez Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki poświęconego w znacznej części znowelizowanym przepisom budowlanym, dotyczącym budynkowym instalacjom telekomunikacyjnym:

Instalacja telekomunikacyjna – rok nowych wymagań w ocenie ekspertów
Jacek Kosiorek
Członek Rady Nadzorczej
Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej

Nowelizacja i co dalej?
mgr inż. Eugeniusz Gaca
Przewodniczący Zarządu Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych
Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT)

Budynkowe instalacje
telekomunikacyjne jednak bez zmian?

inż. Jacek Szymczak
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Teletechników Polskich XXI

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/warunkitechniczne-pl-nr-142014-instalacja-telekomunikacyjna-rok-nowych-wymagan-w-ocenie-ekspertow/

Mar 03 2014

“Ostatnia mila” na Forum Gospodarczym TIME’2014 nagranie konferencji

time2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastruktura inteligentnych sieci domowych
Modernizacja prawa budowlanego

Prezentacja wprowadzająca
Pan Prosper Biernacki – Akademia Światłowodowa

Dostosowanie prawa budowlanego do potrzeb integracji i informatyzacji domowych instalacji technicznych, wpływ PLC na poziom szumów w paśmie radiowym, dostęp do okablowania, kanałów i pomieszczeń dla  instalacji technicznych. Informatyzacja wszystkich rodzajów sieci infrastrukturalnych, rozwój Internetu mobilnego oraz Internetu Rzeczy wymagają nowych regulacji prawnych ułatwiających i motywujących operatorów do znacznie ściślejszej współpracy.
W dyskusji udział wzięli:

 • PIKE – Jerzy Straszewski
 • Stow. Teletechników Polskich XXI – Jacek Szymczak
 • Akademia Światłowodowa – Prosper Biernacki
 • Inea – Janusz Kosiński
 • Multimedia – Jerzy Trzaskowski
 • PIRC – Jacek Silski

Moderator dyskusji – Eugeniusz Gaca (KIGEiT)

youtube2

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/odbylo-sie-vi-forum-gospodarcze-time-2014/

Mar 03 2014

Ankiety sondażowe nt. budynkowych instalacji telekomunikacyjnych. Odpowiedzi ankietowanych.

Ankieta:

office3

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie wyników ankiet wypełnionych podczas szkolenia p.t. „Wsparcie techniczne i projektowe i z zakresu instalacji telekomunikacyjnych. Kompendium wiedzy dla projektanta, dewelopera, administratora i instalatora”  w dn. 28.02.2014 podczas IV Wystawy TELETECHNIKA i XXII Targów ELEKTROTECHNIKA w Centrum Wystawienniczym Expo XXI w Warszawie:

 

1.      Zakres wymaganego zestawu okablowania budynkowego od głównego budynkowego punktu styku do każdego mieszkania

a.) liczba włókien światłowodowych:                                               

jedno

1

4,3%

dwa

21

87,0%

żadnego, projektant określi to w indywidualnym projekcie

2

8,7%

 

b.) liczba kabli współosiowych (koncentrycznych):                                                  

jeden

5

21,7%

dwa

15

60,9%

żaden, projektant określi to w indywidualnym projekcie

4

17,4%

c.) liczba kabli symetrycznych UTP 4×2:                                                                              

jedno

1

4,3%

dwa

21

87,0%

żadnego, projektant określi to w indywidualnym projekcie

2

8,7%

2.      Zakończenie okablowania budynkowego u abonenta końcowego

wszystkie kable budynkowe, mieszkaniowe oraz niezbędne urządzenia powinny być umieszczone w telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej, będącej własnością każdego mieszkańca

18

73,9%

kable budynkowe powinny być zakończone odpowiednimi gniazdami abonenckimi w mieszkaniu

4

17,4%

projektant określi to w indywidualnym projekcie

2

8,7%

 

3.      Lokalizacja głównego punktu styku okablowania budynkowego

w dużych budynkach w pomieszczeniu technicznym, wspólnym dla wszystkich kabli i lokalnych systemów teletechnicznych w piwnicy lub na parterze lub w miejscu wskazanym przez projektanta

9

39,1%

we wszystkich budynkach w dostosowanych dla danego systemu szafkach w piwnicy lub na parterze lub na klatce schodowej lub w miejscu wskazanym przez projektanta

12

47,8%

projektant określi to w indywidualnym projekcie

2

8,7%

4.      Jakie należałoby podjąć dalsze kroki, aby:                                                                                                           

a.) spełnić wymagania do roku 2020: 30 Mb/s dla wszystkich oraz 100 Mb/s dla przynajmniej 50% gospodarstw?

 • spróbować stelefonizować wieś
 • wsparcie dla operatorów telekomunikacyjnych w następujących aspektach: uproszczenie aspektów formalno-prawnych przy budowie sieci, wsparcie finansowe przy budowie przy zabudowie rozproszonej, zapewniające efektywność inwestycji, zwiększenie dostępności do odpowiednich technologii, racjonalne zasady współwykorzystania istniejącej infrastruktury różnych operatorów, rozwój świadomości klientów o możliwych usługach dostępnych w sieciach szerokopasmowych, stymulowanie usługodawców oferujących rozwiązania dla klientów
 • Programy budowy regionalnych sieci szerokopasmowych pozwalają po ich ukończeniu na doprowadzenie sygnału optycznego do tzw. Węzła Dystrybucyjnego, który bez budowy “ostatniej mili” nie zostanie wykorzystany. Należy położyć nacisk na wykorzystanie środków unijnych na budowę sieci abonenckiej zaczynając priorytetowo od obszarów, na których zakończono budowę sieci Regionalnej. Możliwe są dwa rozwiązania: albo aktywacja małych providerów poprzez dotacje unijne lub też wdrożenia programów unijnych na poziomie gmin lub starostw.
 • Ważnym tematem, który przyspieszy realizację poprzez skrócenie etapu projektowania jest wprowadzenie dodatkowych zapisów do megaustawy telekomunikacyjnej, umożliwiających podwieszanie kabli FO na podbudowie słupowej energetycznej, oświetleniowej i operatorów telekomunikacyjnych bez KONIECZNOŚCI UZYSKANIA POROZUMIEŃ CYWILNO-PRAWNYCH (ZGÓD) WŁAŚCICIELI NA POSESJACH, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PUNKTU WSPORCZE I NA KTÓRYCH POSESJACH “PODWIESZONY KABEL BĘDZIE RZUCAŁ CIEŃ”.
 • Zapewnić dostęp równoprawny do środków UE w ramach działania 8.4.  Zmienić zasady działania 8.3. – po kilku realizacjach takich działań 30% sprzętu pojawia się na wtórnym rynku, a kolejne 30% nie powinno być włączone do tego typu działań.
 • promować rozwiązania światłowodowe wypierając sieci miedziane.
 • wziąć się do pracy
 • Budowa rurociągów kablowych wzdłuż szlaków komunikacyjnych zarówno drogowych, jak i kolejowych w trakcie budowy, a wcześniej ujęcia ich w projektach. Uzgodnienie wcześniej sposób finansowania w.w. działań.
 • Dofinansowanie dla spółdzielni mieszkaniowych na wymianę kabli wewnątrz budynków (już istniejących) na OTK. Wymuszenie na operatorach dotrzymywania umów (np. w umowie jest 30 Mb/s, a w rzeczywistości jest 20 Mb/s) – może pomóc to przekonać do inwestowania w sieci budynkowe.
 • Uprościć proces inwestycyjny – chyba nie do spełnienia, bo jest to coraz lepszy kąsek do obłożenia różnorodnymi opłatami.

                                              

b.) zapewnić wysoki poziom techniczny budynkowych instalacji telekomunikacyjnych (teletechnicznych) przez cały okres eksploatacji budynku?

 • wydzielone kanały techniczne tylko dla potrzeb niskich prądów i teletechniki
 • ustanowienie administratora (konserwatora) instalacji wewnątrzbudynkowej, który będzie panował nad okablowaniem operatorów lub udostępniał posiadaną. Stymulacja rynku, aby powstały specjalistyczne firmy utrzymujące sieci budynkowe.
 • Wprowadzić obowiązek okresowych przeglądów z właścicielami (administratorami) budynków przez osobę posiadającą uprawnienia w branży TELEKOMUNIKACYJNEJ (a nie dowolnego np. montera). To samo dotyczy nadzoru nad realizacją okablowania przez nowego operatora.
 • pozyskiwać, przewidywać zasady finansowe na … sieć wewnątrzbudynkową
 • wziąć się do pracy
 • Projektanci i wykonawcy powinni być przeszkoleni z nowych technologii przez producentów sprzętu dedykowanego na sieci wewnątrzbudynkowe. Nie dopuszczanie projektantów elektrycznych do proj. sieci – zapis w ustawie (sprawdzenie na etapie pozwolenia).

 

c.) zapewnić równy dostęp wszystkich dostawców usług telekomunikacyjnych i multimedialnych na zasadzie neutralności technologicznej?

 • to komplikuje sprawę w przypadku, kiedy jeden klient będzie chciał kilku operatorów. Dostęp operatorów w budynkowym punkcie styku od granicy nieruchomości. Studnia kablowa i przynajmniej kanalizacja teletechniczna HDPE40/3,7 do miejsca styku.
 • organizacja jednego punktu styku z siecią wewnątrzbudynkową w ustalonym standardzie
 • W ramach projektowania instalacji w/w budynkowej zapewnić możliwość ustawienia odpowiednio dużych szaf (szafek – w zależności od wielkości budynku), tak aby ich wielkość początkowo nadmiarowa wystarczała na instalacje osprzętu teoretycznie wszystkim potencjalnym operatorom; to samo dotyczy pionów, szachtów, kanałów.
 • uzgodnić stały standard
 • wziąć się do pracy
 • Studnia przybudynkowa powinna być projektowana i wykonana wraz z budynkiem i operatorzy budują swoją kanalizację i doprowadzają do tej studni. Każde wejście i przełączenie tylko pod nadzorem administratora.

 

d.) inne wnioski, pomysły, utrudnienia itd.:

 • uniemożliwić elektrykom projektowanie niskich prądów i teletechniki
 • zobowiązanie deweloperów do ujęcia sieci wewnątrzbudynkowych w planowanych i realizowanych budynkach / standaryzacja rozwiązań ułatwi życie projektantom, wykonawcom i konserwatorom / przy wykorzystaniu włókien światłowodowych trzeba pamiętać, że urządzenia póki co pracują na sygnałach elektrycznych i konieczna jest konwersja z sygnału optycznego, a do tego potrzebne jest zasilanie – doświadczenia pokazują, że nie jest to OCZYWISTE
 • Konieczność wyprowadzenia kanalizacji teletechnicznej od budynków do granicy działki; zakończenie studnią kablową jako zapis ustawowy.
 • WIEDZA O ROZPORZĄDZENIU JEST MAŁA NAWET W NASZYM ŚRODOWISKU, CO DOPIERO W ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ I BIURACH PROJEKTOWYCH. MOIM ZDANIEM PIIB POWINNA W KAŻDEJ Z IZB WOJEWÓDZKICH PRZEPROWADZIĆ CYKL SZKOLEŃ DLA WSZYSTKICH W SPRAWIE WW. ROZPORZĄDZENIA
 • wziąć się do pracy
 • brak sposobu wyjścia kabli telekom z szachtu instalacyjnego na dach
 • Zapewnić odpowiednie finansowanie. Uprościć procedury formalno-prawne.
 • Przepisy wykonawcze do ustawy szerokopasmowej. W wielu przypadkach Urzędy nie biorą pod uwagę w/w ustawy przy wydawaniu pozwolenia na budowę obiektów, w których winny być wykonane instalacje, jak wynika z ustawy.
 • Obligatoryjnie dodatkowe puste trasy (peszel z pilotem) np. 2 na mieszkanie. dla przyszłych technologii, ew. na dodatkowych operatorów. Rezygnacja z oprzewodowania koncentrykami dla TV kablowej. Światłowód zapewni przesył zamiast RG6.

 

Jestem z zawodu:

 • projektant
 • inspektor nadzoru budowlanego branży telekomunikacyjnej
 • projektant telekomunikacji
 • inżynier telekomunikacji, specjalista ds. inwestycji
 • teletechnik
 • mgr inż. telekomunikacji / projektant / kierownik budowy
 • elektryk
 • inż. teletransmisji – projektant, wykonawca
 • asystent proj. telekom.
 • inż. elektryk
 • inż. elektryk
 • inż. telekomunikacji – projektant
 • projektant telekomunikacyjny
 • elektryk
 • projektant
 • elektronik, spec, telekomunikacja
 • projektant instal. elektrycznych
 • mgr inż. telekomunikacji
 • inż. telekomunikacji
 • projektant telekomunikacyjny
 • mgr inż. elektryk, projektant
 • elektronik (projektant)
 • inż. elektryk

 

ANKIETA 2

 

 1. 1.      Czy w ciągu ostatniego roku w zamówieniach lub ogłoszeniach przetargów na wykonanie projektu budowlanego, inwestorzy zapisywali konieczność uwzględnienia w projekcie nowych WT dot. instalacji telekomunikacyjnej:
tak, zawsze

1

4,5%

raczej tak, ale spotkałem się z zamówieniami gdzie nie uwzględniono nowych przepisów

3

13,6%

rzadko albo w ogóle nie spotkałem się z nowymi zapisami

17

77,3%

 

 1. 2.      Czy w ostatnim roku przygotowując dokumentację wg. nowych WT i występując o pozwolenie na budowę natknęli się Państwo na jakieś problemy?
tak, zawsze

 • jak skutecznie zabezpieczać światłowody w szczególności na odcinkach poziomych w budownictwie wielorodzinnym? Na jakim etapie układać światłowody?
 • nieuwzględnienie przepisów w innych branżach lub w sposób niewystarczający

2

9,1%

formalne (jakie?)

 • długotrwałe procesy uzgadniania
 • urzędnicy często nie są zaznajomieni z naszymi przepisami

4

18,2%

inne (jakie?)

 • brak świadomości inwestorów o obowiązku instalacji światłowodów
 • nie jest egzekwowana

3

13,6%

nie mieliśmy żadnych problemów – projekt otrzymał pozwolenie

9

40,9%

nie mieliśmy żadnych problemów – projekt został już zrealizowany wraz z instalacją telekomunikacyjną zgodną z nowymi przepisami

2

9,1%

 

 1. 3.      Czy obowiązek jednoczesnego stosowania wszystkich typów okablowania (włókna światłowodowe, kable symetryczne (UTP), kable współosiowe) i doprowadzenia ich do każdego lokalu:          
jest właściwy – zapewnia swobodny dostęp do dowolnych usług operatorów telekomunikacyjnych

15

68,2%

jest nadmiarowy – nie ma potrzeby instalowania wszystkich mediów, a tylko wybranych (jakich?)

 • światłowody, UTP, antena zbiorowa
 • instalacja światłowodu, antenowa a inne wg zapotrzebowania

5

22,7%

jest niedoskonały – nie przewidziano innych możliwości (jakich?)

0

0,0%

mam inną propozycję (jaką?)

 • tylko światłowód

2

9,1%

 1. 4.      Mam istotne uwagi do nowych przepisów które dotyczą fazy:
projektowania (na jakie już natrafiłem, jakie przewiduję w przyszłości?)

 • zbyt mała świadomość i wiedza projektantów
 • nie stosowanie się do ustawy o wspieraniu usług szerokopasmowych
 • brak konsensusu z architektami lub generalnym projektantem do wygospodarowania odpowiedniej powierzchni na szachty kablowe i punkt styku
 • spora ilość kabli do każdego mieszkania, co za tym idzie należy przewidzieć dużo większe piony kablowe niż dotychczas
 • wyprowadzenia kabli z kanalizacji teletechnicznej do budynku
 • mała precyzja dla branż powiązanych (konstrukcja, architektura)

7

31,8%

wykonawstwa (na jakie już natrafiłem, jakie przewiduję w przyszłości?)

 • zabezpieczenie światłowodów na etapie budowy

3

13,6%

finansowania (na jakie już natrafiłem, jakie przewiduję w przyszłości?)

 • brak modelu finansowania dla budynków nowych i istniejących
 • brak wiedzy o rozporządzeniu u inwestorów, szczególnie deweloperów

4

18,2%

inne (jakie?)

 • Czy nie należałoby rozważyć instalacji szafowych zewnętrznych podobnych do szafek elektrycznych. Uprościłoby to dostęp operatorów oraz konieczność wygospodarowania pomieszczenia
 • dotychczas projektowaniem sieci wewnątrzbudynkowych zajmowali się również projektanci elektryczni . Teraz ta sytuacja nie powinna mieć miejsca ze względu na specyfikę światłowodów.

3

13,6%

 

 1. 5.      Rozporządzenie nie precyzuje zasad na jakich należy dokonać przekazania instalacji do użytkowania. Jak rozwiązali Państwo następujące zagadnienia?
wybór podmiotu administrującego infrastrukturą telekomunikacyjną budynku/osiedla (jak?)

 • Obowiązek utrzymania sieci spoczywa na właścicielu nieruchomości. Wyłonienie firmy do konserwacji w wyniku konkursu.
 • przekazanie w zarząd np. SM

2

9,1%

zasady dostępu operatorów do pomieszczeń w celu przyłączania lokatorów (jak?)

 • dostęp równy na warunkach wydanych przez administratora systemu
 • właściciel inwestor powinien na podstawie PT-B określić bezpłatnie możliwość świadczenia usług

2

9,1%

wybór podmiotu serwisującego sieć budynkową (jak?)

0

0,0%

jeszcze nie doszliśmy do tej fazy

14

63,6%

 

 1. 6.      Profil mojej firmy / działalność / specjalizacja to:
Deweloper

1

 

Architekt

0

 

Generalny Wykonawca

2

 

Projektant instalacji teletechnicznych

18

 

Wykonawca instalacji teletechnicznych

11

 

Inna (jaka?)

2

 

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/ankieta-sondazowa-nt-budynkowych-instalacji-telekomunikacyjnych-i-wasze-odpowiedzi/

Mar 01 2014

IV Wystawa TELETECHNIKA’ 2014

teletechnika_2014

 

 

 

 

 

W dniach 26-28 luty 2014 odbyły się w Warszawskim Centrum EXPO XXI Targi ELEKTROTECHNIKA, ŚWIATŁO, CENERG oraz Wystawa TELETECHNIKA’ 2014. Serdecznie dziękujemy za odwiedzenie stoisk Wystawy oraz udział w szkoleniu branżowym. Mamy nadzieję, że obecność na targach oraz uczestnictwo w szkoleniach spełniło Państwa oczekiwania i przyczyniła się do zdobycia nowej wiedzy oraz nawiązania interesujących kontaktów biznesowych. Szczególne podziękowania dla ankieterów, którzy udzielili ciekawych i wyczerpujących odpowiedzi w ankietach, dotyczących budynkowych instalacji telekomunikacyjnych. Państwa opinie są niezmiernie ważne dla kreowanie dobrego wizerunku naszej branży oraz stanowią inspirację dla naszych dalszych działań. Licząc na Państwa obecność, już dziś zapraszamy do udziału w przyszłorocznej, V już Wystawie TELETECHNIKA’ 2015.

zobacz fotoreportaż:

stoisko_stp
dipol
emiter
teltech
informacja2
informacja3
szkolenie_teltech
szkolenie
informacja
rozdanie_nagrod
rozdanie_nagrod2

 


 

Jacek SzymczakSzanowni Państwo,

Harmonijny rozwój społeczeństwa informacyjnego, przewidujący między innymi zgodnie z zaleceniami KE zagwarantowanie do roku 2020 wszystkim obywatelom dostępu do Internetu z minimalną prędkością 30 Mb/s, w bardzo dużym stopniu zależy od sprawnych budynkowych instalacji telekomunikacyjnych.

Od 23 lutego 2013 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. nr 220, poz. 1289) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690) w zakresie instalacji telekomunikacyjnej.

Nowe zapisy stanowią swoistą „rewolucję” w przygotowaniu i funkcjonowaniu budynkowych instalacji telekomunikacyjnych (teletechnicznych). Do tej pory instalacje te powstawały najczęściej w wybudowanych już obiektach i wykonywane były przez kolejnych instalatorów lokalnych systemów teletechnicznych (domofony, anteny zbiorcze, systemy zabezpieczeń i monitoringu etc.) oraz zewnętrznych operatorów telekomunikacyjnych (telefonia, Internet, TV kablowa). Oczywiście w sposób preferujący ich własne, doraźne cele, a nie faktyczne potrzeby całościowego wyposażenia budynku. Często naruszały one w sposób nader drastyczny ład architektoniczny, wywoływały różnego rodzaju zagrożenia eksploatacyjne, jak również nie zaspokajały w pełni potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do mediów elektronicznych. Teraz, według nowych zasad, budynki będą już w pełni przygotowane, a każdy operator telekomunikacyjny będzie mógł bez żadnych ograniczeń doprowadzić swe usługi do poszczególnych mieszkań. I to bez konieczności wykonywania dodatkowych prac budowlano-instalacyjnych wewnątrz budynku. Instalacja budynkowa powinna więc przewidywać wszystkie bieżące i przyszłe potrzeby w zakresie lokalnych i zewnętrznych systemów teletechnicznych. Można mieć także nadzieję, że skończy się nieuczciwa konkurencja oferowania tańszych mieszkań ze względu na ich gorsze lub wręcz zerowe wyposażenie w podstawową infrastrukturę teletechniczną.

 Jako Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI jesteśmy świadomi naszej ważnej, opartej na wieloletnim doświadczeniu zawodowym członków roli wspierania i współuczestniczenia w tworzeniu nowoczesnej infrastruktury teletechnicznej w budynkach i osiedlach mieszkaniowych.

Jestem przekonany, że Targi ELEKTROTECHNIKA, ŚWIATŁO i CENERG wraz z Wystawą TELETECHNIKA są doskonałym, a nawet niezbędnym, forum dla prezentacji złożonych i ściśle ze sobą powiązanych zagadnień technicznych na miarę potrzeb społeczeństwa informacyjnego XXI wieku.

                                                                                           Jacek Szymczak

                                                                                            Prezes STPXXI

 

office1 

Materiały ze szkolenia

P

 

 

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/targi-teletechnika-2014/

Lut 13 2014

Instytut Techniki Budowlanej o budynkowych instalacjach telekomunikacyjnych

wtwiorb_itb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instytut Techniki Budowlanej wydał nowy zeszyt z serii “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” poświęcony instalacjom elektrycznym, piorunochronnym i telekomunikacyjnym w budynkach mieszkalnych. Instalacja telekomunikacyjna została przedstawiona z uwzględnieniem najnowszej nowelizacji rozporządzenia o wyposażeniu technicznym budynków z dnia 6.11.2012.

zobacz więcej >>>

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/instytut-techniki-budowlanej-o-budynkowych-instalacjach-telekomunikacyjnych/

Lut 06 2014

Ankieta – Roczne doświadczenia z nowelizacją “WT budynków” ws. instalacji telekomunikacyjnej

Mija rok od nowelizacji przepisów w zakresie wyposażania budynków zamieszkania zbiorowego w obowiązkową instalację telekomunikacyjną, opisaną w “rozdziale 8a – Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.
Wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji oraz Akademią Światłowodową prosimy Państwa o opinie, uwagi i doświadczenia z pierwszego roku obowiązywania nowych przepisów.

Ankieta >>>

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/ankieta-roczne-doswiadczenia-z-nowelizacja-wt-budynkow-ws-instalacji-telekomunikacyjnej/

Sty 21 2014

Budynkowe instalacje telekomunikacyjne jednak bez zmian ?!!

Przygotowywałem właśnie ofertę na opracowanie projektów instalacyjnych w branży elektrycznej i telekomunikacyjnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warszawie. Do wyceny otrzymałem “Uszczegółowioną koncepcję architektoniczno-programową”, opracowaną w dn. 5.11.2013 przez jedną z warszawskich pracowni architektonicznych. Z rozczarowaniem stwierdzam, że dla architektów budynkowa instalacja nadal nie istnieje. Nie odnotowali więc rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. (Dz. U. Nr 0, poz. 1289) zmieniające rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

A. oryginalny tekst w koncepcji architektoniczno-programowej, dotyczący instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej

fragment “Koncepcji architektoniczno-programowej” z dn. 5.11.2013 jednej z warszawskich pracowni projektowych:

(…)

Instalacje elektryczne i słaboprądowe

 • Odrębne wyłączniki główne zasilania z przyciskiem zlokalizowanym przy wejściu do budynku (STR2 strefa pożarowa) i przy wejściu do garażu podziemnego (STR1 strefa pożarowa).
 • Szafki pomiarowe dla mieszkań zlokalizowane na poszczególnych kondygnacjach, na klatkach schodowych – podlegać to będzie uzgodnieniu w RWE.
 • Odrębna szafka pomiarowa obwodów administracji, z której zasilane będą obwody windy, oświetlenia klatek schodowych, garażu, węzła/kotłowni, ewentualnych zestawów hydroforowych.
 • Konieczność zastosowania agregatu, jako zapasowego źródła zasilania obwodów służących ochronie p.poż. – wg wytycznych Inwestora
 • Oświetlenia klatek schodowych i garażu z funkcją pracy awaryjnej (moduły zintegrowane w oprawach lub centralna bateria).
 • Oświetlenie klatek schodowych na programatorach PLC i detektorach ruchu, pozwalające zmniejszyć zużycie energii.
 • Do oświetlenia z obwodów administracji zastosowane będą energooszczędne źródła świetlówkowe T5, metalohalogenowe i LED.
 • Konieczne będzie pomieszczenie techniczne, do którego doprowadzone będą przyłącza teleinformatyczne (internet, telefon, TV/SAT, domofon) – przyłącza poza zakresem opracowania, opracowuje dostawca sygnału,
 • Każde mieszkanie wyposażone w:

– tablicę rozdzielczą TR zainstalowaną wewnątrz mieszkania,

– obwody oświetlenia (łączniki i wypusty – bez doboru opraw),

– obwody gniazd wtykowych,

– obwody zasilania płyty grzewczej i zmywarki,

– sygnał teleinformatyczny i TV doprowadzony do mieszkania światłowodem, konwersja- nośnika na kable miedziane w puszce IT w mieszkaniu, gniazdo LAN, tel, TV/SAT

– wideodomofon.

 • Budynek wyposażony będzie w instalację odgromową, uziemień i połączeń wyrównawczych
 • Oddymianie garażu, klatek schodowych – wg wytycznych projektantów branży sanitarnej
 • Ochrona p.poż. – zjazd wind, otwarcie drzwi, bram garażowych, zatrzymanie wentylacji itp.
 • Kontrola dostępu – zamek kodowy przy furtkach, drzwiach wejściowych na klatki schodowe
 • Zasilanie szlabanu przy wjeździe
 • Otwieranie szlabanu i bramy do garażu na sygnał z pilota, który będzie posiadał lokator i z pomieszczenia ochrony

(…)

B. komentarz do zapisu w koncepcji architektoniczno-programowej

Instalacje elektryczne i słaboprądowe (nie ma w polskim prawie, ani normach określenia „instalacja słaboprądowa”; wszystkie instalacje telekomunikacyjne powinny być ujęte kompleksowo w osobnym rozdziale – analogicznie, jak są ujęte w rozporządzeniu o wyposażeniu technicznym budynków)

 • Odrębne wyłączniki główne zasilania z przyciskiem zlokalizowanym przy wejściu do budynku (STR2 strefa pożarowa) i przy wejściu do garażu podziemnego (STR1 strefa pożarowa).
 • Szafki pomiarowe dla mieszkań zlokalizowane na poszczególnych kondygnacjach, na klatkach schodowych – podlegać to będzie uzgodnieniu w RWE.
 • Odrębna szafka pomiarowa obwodów administracji, z której zasilane będą obwody windy, oświetlenia klatek schodowych, garażu, węzła/kotłowni, ewentualnych zestawów hydroforowych.
 • Konieczność zastosowania agregatu, jako zapasowego źródła zasilania obwodów służących ochronie p.poż. – wg wytycznych Inwestora
 • Oświetlenia klatek schodowych i garażu z funkcją pracy awaryjnej (moduły zintegrowane w oprawach lub centralna bateria).
 • Oświetlenie klatek schodowych na programatorach PLC i detektorach ruchu, pozwalające zmniejszyć zużycie energii.
 • Do oświetlenia z obwodów administracji zastosowane będą energooszczędne źródła świetlówkowe T5, metalohalogenowe i LED.
 • Konieczne będzie pomieszczenie techniczne, do którego doprowadzone będą przyłącza teleinformatyczne (internet, telefon, TV/SAT, domofon) – przyłącza poza zakresem opracowania, opracowuje dostawca sygnału,
 • Każde mieszkanie wyposażone w:

– tablicę rozdzielczą TR zainstalowaną wewnątrz mieszkania,

– obwody oświetlenia (łączniki i wypusty – bez doboru opraw),

– obwody gniazd wtykowych,

– obwody zasilania płyty grzewczej i zmywarki,

– sygnał teleinformatyczny i TV doprowadzony do mieszkania światłowodem, konwersja- nośnika na kable miedziane w puszce IT w mieszkaniu, gniazdo LAN, tel, TV/SAT

wideodomofon.

 • Budynek wyposażony będzie w instalację odgromową, uziemień i połączeń wyrównawczych
 • Oddymianie garażu, klatek schodowych – wg wytycznych projektantów branży sanitarnej
 • Ochrona p.poż. – zjazd wind, otwarcie drzwi, bram garażowych, zatrzymanie wentylacji itp.
 • Kontrola dostępu – zamek kodowy przy furtkach, drzwiach wejściowych na klatki schodowe
 • Zasilanie szlabanu przy wjeździe
 • Otwieranie szlabanu i bramy do garażu na sygnał z pilota, który będzie posiadał lokator i z pomieszczenia ochrony
C. propozycja nowego punktu w koncepcji architektoniczno-programowej, poświęconego budynkowej instalacji telekomunikacyjnej zgodnej z obowiązującym rozporządzeniem o wyposażeniu technicznym budynków

Instalacja telekomunikacyjna (z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. (Dz. U. Nr 0, poz. 1289) zmieniające rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)

 • Budynek wyposażony w:

– kanalizację telekomunikacyjną prowadzoną od granicy działki do punktów styku (w pomieszczeniach technicznych) oraz od punktów styku do wszystkich lokali oraz urządzeń teletechnicznych w budynku,

– budynkowe okablowanie: światłowodowe, koncentryczne i miedziane od punktu styku do poszczególnych lokali,

– dostępne miejsca na przyłącza kablowe i radiowe oraz urządzenia teletransmisyjne publicznych operatorów telekomunikacyjnych (z zachowaniem zasady swobodnego dostępu przez wszystkich operatorów publicznych),

– antenową instalację zbiorową do odbioru telewizji naziemnej (DVB-T) i satelitarnej,

– pomieszczenia techniczne, przeznaczone dla punktów styku okablowania budynkowego z przyłączami operatorów publicznych oraz umieszczenia lokalnych instalacji teletechnicznych,

– lokalne systemy teletechniczne:

– wideodomofon, spełniający wymogi domofonu,

– sygnalizację alarmowo-przyzywową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych,

– system sygnalizacji p. poż.

– system kontroli dostępu (zamek kodowy przy furtkach, drzwiach wejściowych na klatki schodowe; otwieranie szlabanu i bramy do garażu na sygnał z pilota, który będzie posiadał lokator i z pomieszczenia ochrony)

 • Każde mieszkanie wyposażone w:

– telekomunikacyjną skrzynkę mieszkaniową, z zakończeniami wszystkich kabli budynkowych (światłowodowych, koncentrycznych, miedzianych), przeznaczoną także do zakończeń

– unifon wideodomofonu (jednolite okablowanie mieszkaniowe; różne modele unifonów),

– sygnalizację alarmowo-przyzywową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych,

– opcjonalne okablowanie mieszkaniowe miedziane i koncentryczne o stopniu zaawansowania, zgodnie z indywidualnymi wymaganiami

[notice]MIESZKAŃCY – budynkowe i osiedlowe instalacje telekomunikacyjne są waszymi instalacjami. To wy o nich decydujecie w 100%. Czy będą one w pełni zaspokajały wasze potrzeby na miarę nowoczesnego społeczeństwa informatycznego XXI wieku, czy raczej staną się przyczyną postępującej degradacji budynku, wraz z niekontrolowanym wzrostem plątaniny kabli i urządzeń? Decyzja należy do Was. Niewydolna instalacja telekomunikacyjna i nieład architektoniczny, wywoływany takimi instalacjami, niekorzystnie wpływają zarówno na cenę jak i atrakcyjność lokalizacji mieszkania.

ŻELAZNA ZASADA: projektowanie, wykonawstwo i utrzymanie lokalnej instalacji telekomunikacyjnej należy powierzać wyłącznie doświadczonym specjalistom branżowym z zakresu teletechniki i telekomunikacji![/notice]

 

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/budynkowe-instalacje-telekomunikacyjne-jednak-bez-zmian/

Lip 10 2013

WARUNKI_TECHNICZNE.PL nr 3/2013 o instalacjach telekomunikacyjnych

Warunki_Techniczne_2013_3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w numerze nr 3/2013 magazynu WARUNKITECHNICZNE.PL, wydawanego przez Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki można przeczytać o budynkowych instalacjach budynkowych:

Telekomunikacja w Warunkach Technicznych Wdrażanie nowelizacji
mgr inż. Eugeniusz Gaca
Przewodniczący Zarządu Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki
i Telekomunikacji (KIGEiT)

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/warunkitechniczne-pl-nr-32013-o-instalacjach-telekomunikacyjnych/

Cze 10 2013

WARUNKI_TECHNICZNE.PL nr 2/2013 o budynkowych instalacjach telekomunikacyjnych

Warunki_Techniczne_2013_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zapraszamy do lektury magazynu WARUNKITECHNICZNE.PL, wydawanego przez Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki poświęconego w znacznej części znowelizowanym przepisom budowlanym, dotyczącym budynkowym instalacjom telekomunikacyjnym:

Znaczenie instalacji telekomunikacyjnej
mgr inż. Eugeniusz Gaca
Przewodniczący Zarządu Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki
i Telekomunikacji (KIGEiT)

Nowelizacja Warunków Technicznych
Opinia Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Jacek Strzałkowski
Rzecznik Prasowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Branża komentuje nowelizację
mgr inż. Krzysztof Sidor
Członek Rady Konsultacyjnej Polskiej Izby
Radiodyfuzji Cyfrowej

Komentarze ekspertów
inż. Jacek Szymczak
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Teletechników Polskich XXI

Aleksander Biernacki
Wiceprezes firmy Exatel

Jakub Turowski
Kierownik ds. Public Policy i Regulacji UPC Polska

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/warunkitechniczne-pl-nr-22013-o-budynkowych-instalacjach-telekomunikacyjnych/

Lis 22 2012

budynkowe instalacje telekomunikacyjne – rozporządzenie MBTiGM

W dniu 22.11.2012 zostało ogłoszone nowe rozporządzenie MTBiGM, zmieniające treść rozporządzenia MI z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, poświęcone w całości budynkowym instalacjom telekomunikacyjnym (dodanie nowego rozdziału 8a – „Instalacja telekomunikacyjna”). Nareszcie nowoczesne instalacje telekomunikacyjne znalazły swoje należne miejsce wśród innych instalacji budynkowych; dotychczasowe przyporządkowanie raczej skromnego wyposażenia telekomunikacyjnego i teletechnicznego jako części instalacji elektrycznych powodowało odsunięcie ich na margines, a skutek w postaci „straszących plątanin kabli” widać w wielu budynkach.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. ( 6.11.2012 )zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1289)

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/budynkowe-instalacje-telekomunikacyjne-rozporzadzenie-mbtigm/

» Nowsze posty