polecamy

Kodeks dobrych praktyk (darmowy poradnik praktyczny 229 stron)
Instalacje telekomunikacyjne w budynkach wielorodzinnych
  
– Opis elementów; wymaganie techniczne i technologiczne
– Podstawowe wymagania wykonawcze i odbiorcze
– Pomiary okablowania budynkowego
– Zarządzanie i utrzymanie instalacji telekomunikacyjnej budynku
– Praktyczne przykłady projektowe
– Wzory protokołów
– Schematy poglądowe instalacji
– Wzory umów 

 

Inżynier budownictwa Dobre praktyki dla budynkowych instalacji
telekomunikacyjnych (teletechnicznych) – artykuł Inżynier Budownictwa
  
– Wymagany standard infrastruktury telekomunikacyjnej w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym
– Instalacja telekomunikacyjna w budynkach istniejących
– Projektowanie
– Wykonanie i odbiór instalacji
– Utrzymanie i eksploatacja
odbior_techniczny Odbiór techniczny budynkowej instalacji telekomunikacyjnej:
– plan odbioru technicznego instalacji
– wzory zbiorczych protokołów pomiarowych instalacji budynkowej
– wzory zbiorczych protokołów pomiarowych instalacji mieszkaniowej
– zapraszamy do współtworzenia zasad Dobrych Praktyk
– rekomendacja STPXXI
informacja_o_wyposazeniu2 Informacja o wyposażeniu budynku w instalację telekomunikacyjną:
– etykieta BUDYNEK GOTOWY NA SZYBKI INTERNET
– wzór oświadczenia projektanta o wyposażeniu budynku w instalację
– wzór oznakowania szafki teletechnicznej
– zapraszamy do współtworzenia zasad Dobrych Praktyk
check_lista CHECK-LISTA budynkowe instalacje teletechniczne:
– w jakie instalacje teletechniczne wyposażyć nowoczesny budynek?
– skorzystaj z gotowego wzorca zawartości dokumentacji techniczno-budowlanej
– zgłoś swój pomysł lub uwagę
– rekomendacja STPXXI
Inżynier budownictwa Instalacje telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych
Europejska rewolucja telekomunikacyjna
Po co nam szybki Internet?
Rozwój techniki transmisyjnej – kabel czy radio?
Nowe warunki techniczne dla budynkowych instalacji telekomunikacyjnych
Dla kogo szybki Internet?
Nowoczesna instalacja budynkowa, czy zbiór przypadkowych instalacji w budynku?
Renowacja instalacji
Mentalne przeszkody dla rozwoju nowoczesnych instalacji telekomunikacyjnych

 

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/