Nowa ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

sejm

 

 

 

 

Nowa ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. 2016 poz. 903

link do ustawy na stronie Sejmu >>>

 

audyt teletechniczny budynków i osiedli

audyt-pieczec

  • badanie stanu instalacji teletechnicznej (telekomunikacyjnej)
  • określenie warunków technicznych dla operatorów telekomunikacyjnych (obowiązek udostępnienia nieruchomości wg ustawy o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych Dz.U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675)
  • określenie warunków przystosowania istniejącej instalacji budynkowej do nowoczesnego standardu
  • optymalizacja kosztów utrzymania i usług telekomunikacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

Budynkowe i osiedlowe instalacje teletechniczne podlegają ciągłej rozbudowie przez kolejnych operatorów telekomunikacyjnych i instalatorów różnych systemów lpkalnych – pomagamy nad tym skutecznie zapanować, aby ich niekontrolowany rozwój nie degradował całego budynku oraz nie stanowił źródła wielu dodatkowych zagrożeń!

audyt1
audyt2
audyt3
audyt4
audyt5
audyt6
audyt7
audyt8
audyt9
audyt10

zagrożenia dla instalacji telekomunikacyjnych (teletechnicznych), którym należy przeciwdziałać

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY:
WŁAŚCICIELI OBIEKTÓW, ZARZĄDCÓW, ADMINISTRATORÓW,
ARCHITEKTÓW, DEVELOPERÓW, OPERATORÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

ZAKRES SYSTEMOWY AUDYTU
ZAKRES MERYTORYCZNY AUDYTU
ZESPÓŁ AUDYTORSKI
POZIOM ZAAWANSOWANIA INFRASTRUKTURY BUDYNKOWEJ/OSIEDLOWEJ
RAPORT KOŃCOWY
KOSZT AUDYTU

Nowe studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej

studia_podyplomowe_teletech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na stronie Politechniki >>>
Program studiów >>>

na skróty

audyt teletechniczny budynków i osiedli , PRAWO, dokumenty, imprezy , jak zostać członkiem , kodeks etyki , kontakt , nasza misja , statut  , szkolenia , targi , wolontariat , zarząd, archiwum

 

 POLECAMY :

 

odbior_techniczny Odbiór techniczny budynkowej instalacji telekomunikacyjnej:
– plan odbioru technicznego instalacji
– wzory zbiorczych protokołów pomiarowych instalacji budynkowej
– wzory zbiorczych protokołów pomiarowych instalacji mieszkaniowej
– zapraszamy do współtworzenia zasad Dobrych Praktyk
– rekomendacja STPXXI
informacja_o_wyposazeniu2 Informacja o wyposażeniu budynku w instalację telekomunikacyjną:
– etykieta BUDYNEK GOTOWY NA SZYBKI INTERNET
– wzór oświadczenia projektanta o wyposażeniu budynku w instalację
– wzór oznakowania szafki teletechnicznej
– zapraszamy do współtworzenia zasad Dobrych Praktyk
check_lista CHECK-LISTA budynkowe instalacje teletechniczne:
– w jakie instalacje teletechniczne wyposażyć nowoczesny budynek?
– skorzystaj z gotowego wzorca zawartości dokumentacji techniczno-budowlanej
– zgłoś swój pomysł lub uwagę
– rekomendacja STPXXI
Inżynier budownictwa Instalacje telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych
Europejska rewolucja telekomunikacyjna
Po co nam szybki Internet?
Rozwój techniki transmisyjnej – kabel czy radio?
Nowe warunki techniczne dla budynkowych instalacji telekomunikacyjnych
Dla kogo szybki Internet?
Nowoczesna instalacja budynkowa, czy zbiór przypadkowych instalacji w budynku?
Renowacja instalacji
Mentalne przeszkody dla rozwoju nowoczesnych instalacji telekomunikacyjnych

 

Permalink do tego artykułu: http://teletechnika.org.pl/

odbior_techniczny

Jak odebrać budynkową instalację telekomunikacyjną?

Jak dokonać odbioru technicznego instalacji telekomunikacyjnej w budynku wielorodzinnym? Zgodnie z Prawem Budowlanym: Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć, między innymi, protokoły badań i sprawdzeń instalacji telekomunikacyjnej [PB art.57 ust.1 pkt.4]. Właściwy organ przeprowadza, na wezwanie inwestora, obowiązkową kontrolę budowy w celu stwierdzenia …

Czytaj więcej

banner_monitoring-wizyjny_626x170

20.10.2016 Konferencja: Bezpieczeństwo obiektów i obszarów

              9.20 – 9.30 Powitanie i wprowadzenie Katarzyna Brejnakowska – SuccessPoint Sp. z o.o. 9.30 – 10.05 Maciej Zawisz – Urząd Miasta w Zawierciu, Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego 10.05 – 10.35 „Rozwiązania QNAP w systemach monitoringu wizyjnego” Bartłomiej Stępień – Business Development Manager, Qnap System 10.35 – 11.05 …

Czytaj więcej

2016-06-29

Uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej i elektrycznej

Zwróciliśmy się z prośbą do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej (przy Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa) o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w zakresie uprawnień budowlanych w specjalnościach instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych i elektrycznych. Czy prawidłowo są używane i co oznaczają nazwy poniższych instalacji: – teletechniczna – słaboprądowa, niskoprądowa, niskonapięciowa – łączności itd. Do której specjalności …

Czytaj więcej

7

Usuwanie barier dla rozwoju telekomunikacji, a sytuacja zawodowa w branży

Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI uczestniczy w Memorandum przy Ministerstwie Cyfryzacji na rzecz rozwoju szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych. Poniższy tekst powstał przy okazji dyskusji grupy problemowej ds. usuwania barier inwestycyjnych w telekomunikacji. Usuwanie barier inwestycyjnych w telekomunikacji kojarzy mi się nieodparcie z odśnieżaniem dróg podczas obfitych opadów śniegu. Najpierw główna droga, aby był swobodny przejazd przez miejscowość, …

Czytaj więcej

ok1

Rekomendacje dla członków STPXXI / prosimy na Wasze opinie

Na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia w dn. 17.06 przyjęliśmy plan działań Stowarzyszenia na lata 2016-2017. Jednym z ważnych dla nas wszystkich tematem jest wsparcie dla członków. Przyjęliśmy następujący plan/zakres wsparcia: Wdrożenie zasad rekomendacji udzielanych przez STPXXI: – ekspert Stowarzyszenia Teletechników Polskich – rekomendowana firma – rekomendowane wydawnictwo – rekomendowane szkolenie – rekomendowana usługa Powołaliśmy także zespół …

Czytaj więcej

sejm

Nowa ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

        Nowa ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. 2016 poz. 903 link do ustawy na stronie Sejmu >>>  

Czytaj więcej